Zagranica: Organizacje międzynarodowe banków spółdzielczych

NBS 2016/07-08

0001

W Europie najważniejszą międzynarodową organizacją spółdzielczego sektora bankowego jest Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Cooperative Banks - EACB) z siedzibą w Brukseli. Powstało ono w 1970 r. z inicjatywy największych krajowych związków banków spółdzielczych w Europie.

Eugeniusz Gostomski
prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Obecnie liczy 31 członków: krajowych zrzeszeń banków spółdzielczych, spółdzielczych grup banków bądź spółdzielczych banków centralnych, w tym 24 pełnych członków, a wśród nich Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz 7 członków stowarzyszonych. W tej ostatniej grupie znajdują się banki lub organizacje zrzeszające spółdzielnie kredytowe z Belgii, Danii, Kanady, Litwy, Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

EACB jest ważnym głosem spółdzielczego sektora bankowego na forum europejskim. Stowarzyszenie publikuje m.in. wiarygodne dane statystyczne dotyczące banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej. Ponad 50% wszystkich banków w UE to banki spółdzielcze. Według ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: