Zagranica: Organizacje międzynarodowe banków spółdzielczych

NBS 2016/07-08

W Europie najważniejszą międzynarodową organizacją spółdzielczego sektora bankowego jest Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Cooperative Banks - EACB) z siedzibą w Brukseli. Powstało ono w 1970 r. z inicjatywy największych krajowych związków banków spółdzielczych w Europie.

0001

W Europie najważniejszą międzynarodową organizacją spółdzielczego sektora bankowego jest Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Cooperative Banks - EACB) z siedzibą w Brukseli. Powstało ono w 1970 r. z inicjatywy największych krajowych związków banków spółdzielczych w Europie.

Eugeniusz Gostomski
prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Obecnie liczy 31 członków: krajowych zrzeszeń banków spółdzielczych, spółdzielczych grup banków bądź spółdzielczych banków centralnych, w tym 24 pełnych członków, a wśród nich Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz 7 członków stowarzyszonych. W tej ostatniej grupie znajdują się banki lub organizacje zrzeszające spółdzielnie kredytowe z Belgii, Danii, Kanady, Litwy, Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

EACB jest ważnym głosem spółdzielczego sektora bankowego na forum europejskim. Stowarzyszenie publikuje m.in. wiarygodne dane statystyczne dotyczące banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej. Ponad 50% wszystkich banków w UE to banki spółdzielcze. Według danych na koniec 2014 r. w krajach unijnych funkcjonowało prawie 4200 lokalnych banków spółdzielczych, które posiadały 67 tys. placówek bankowych, co stanowiło 33% wszystkich placówek bankowych na obszarze UE. W spółdzielczym sektorze bankowym pracowało 805 tys. osób, czyli 27% wszystkich unijnych pracowników bankowych. Banki spółdzielcze posiadały łącznie 81 mln członków i obsługiwały 205 mln klientów, wśród których znajdują się głównie osoby prywatne (prawie co drugi mieszkaniec UE), małe i średnie firmy, rolnicy i jednostki budżetowe. Ich udział w rynku depozytów i bezpośrednich kredytów bankowych wynosi około 20% (zob. tab. 1).

Najwyższym organem EACB jest Komitet Wykonawczy złożony z przedstawicieli wszystkich organizacji członkowskich. Z ramienia KZBS w pracach Komitetu Wykonawczego uczestniczy Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes KZBS. Komitet Wykonawczy wybiera przewodniczącego EACB i dwóch jego zastępców na dwuletnią kadencję. Przewodniczący prowadzi obrady Komitetu Wykonawczego i stoi na czele zarządu, który sprawuje funkcje administracyjne. Obecnie stanowisko to piastuje Ch. Talgorn z francuskiej Narodowej Federacji Credit Agricole. Bieżące prace wykonuje Sekretariat Generalny na czele z dyrektorem generalnym, którym od 2001 r. jest Francuz Herve Guider. Strukturę organizacyjną EACB przedstawia rys.1.

EACB powołała dziewięć grup roboczych (komitetów) złożonych z przedstawicieli banków spółdzielczych i specjalistów do rozwiązywania szczegółowych problemów z zakresu:

 • regulacji bankowych
 • nadzoru bankowego,
 • systemu płatniczego,
 • polityki ochrony konsumentów,
 • rynków finansowych,
 • rachunkowości i audytu,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu i spraw spółdzielczych,
 • ładu korporacyjnego i prawa
 • podatków.

Polscy specjaliści z KZBS uczestniczący w pracach zespołów koncentrują się na następujących zagadnieniach: prawo bankowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, określenie długofalowej strategii rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Europie, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: