Zagranica: Pikowanie w dół

BANK 2014/09

Sankcje karne wprowadzone przez UE i USA nie rzucą Rosji na kolana, ale niewątpliwie wyrządzą szkody jej chorej gospodarce i jeszcze bardziej uzależnią sektor bankowy od państwa. Kary nałożone na banki kontrolowane przez państwo to największe bezpośrednie zagrożenie dla ekonomicznych podstaw Federacji.

Sankcje karne wprowadzone przez UE i USA nie rzucą Rosji na kolana, ale niewątpliwie wyrządzą szkody jej chorej gospodarce i jeszcze bardziej uzależnią sektor bankowy od państwa. Kary nałożone na banki kontrolowane przez państwo to największe bezpośrednie zagrożenie dla ekonomicznych podstaw Federacji.

MONIKA ROTULSKA

Według agencji informacyjnej Bloomberg, banki takie jak: VTB, Vnesheconombank, Sbierbank i Gazprombank mają około 15 mld dolarów w obligacjach denominowanych w dolarach, euro i frankach szwajcarskich, których termin zapadalności nie przekracza trzech lat. Nowe sankcje utrudnią pozyskanie kredytodawców na zachodnich rynkach kapitałowych. Bez dostępu do długoterminowego kredytowania zewnętrznego ich długi będą trudniejsze do spłaty. Międzynarodowy napływ kapitału do Rosji od grudnia 2013 r. wyraźnie wyhamowuje. Kredytowanie przez banki zagraniczne spadło do 7,9 mld dolarów z poziomu 25 mld. Do rosyjskich banków zgłaszają się kredytobiorcy instytucjonalni, którzy dotychczas korzystali z finansowania przez zachodnie instytucje. Choć banki państwowe mogą korzystać z oszczędności krajowych, a także innych źródeł finansowania – choćby chińskich kredytodawców – jasne jest, że pieniędzy na rynku będzie coraz mniej. Trudności spotkają również tych, którzy do tej pory nie mieli problemów z finansowaniem swoich inwestycji. W dodatku Chiny, oferując fundusze, zazwyczaj domagają się dostępu do rosyjskich zasobów naturalnych na preferencyjnych warunkach.

Ratunkowe walutowe konwersje

W maju banki otrzymały wsparcie rządu na czas kryzysu. Zezwolono na konwersję długu podporządkowanego w kapitał Tier I. To pozwoliło bankom zaspokoić rosnący popyt na kredyty rosyjskich firm, które ze względu na sankcje nie mogą pożyczać na rynkach zagranicznych. Wsparcie kapitału regulacyjnego banków rosyjskich bez wątpienia może osł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: