Zagranica: Przegląd wydarzeń

BANK 2019/02

Unijne orzeczenie korzystne dla frankowiczów. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, że państwo ma prawo przyjmować przepisy zmieniające stosunek prawny łączący banki z kredytobiorcami oraz zapobiegające powstaniu lub pogłębieniu kryzysu gospodarczego. Takie działania państwa nie naruszają europejskiej konwencji praw człowieka, a w szczególności protokołu nr 1 dołączonego do konwencji. Sprawa rozpatrywana przed ETPC dotyczyła Węgier.

Tamtejsze władze w 2011 r. przyjęły uregulowania prawne, które łagodziły kredytobiorcom warunki spłaty kredytów frankowych po uwolnieniu kursu szwajcarskiej waluty i gwałtownym wzroście jego wartości. Przepisy zaskarżyło do ETPC pięć węgierskich banków. Ich prawnicy argumentowali, że regulując ustawowo sytuację frankowiczów, państwo węgierskie złamało artykuł 1 protokołu nr 1 do europejskiej konwencji praw człowieka. W jego brzmieniu każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Trybunał stwierdził jednak, że co do zasady nikt nie może być pozbawiony swojej własności, w tym potencjalnych korzyści – niemniej w interesie publicznym, na warunkach ustawowych i z poszanowaniem prawa międzynarodowego państwo może odstąpić od tej zasady – by regulować korzystanie z prawa własności w sposób zgodny z interesem powszechnym lub w celu zapewnienia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: