Zagranica: Przegląd wydarzeń – październik 2016

BANK 2016/10

Unijne zaskórniaki. Komisja Europejska, zgodnie z harmonogramem, przejrzała jeszcze raz „perspektywę finansową na lata 2014–2020”. I w tym wieloletnim budżecie „odnalazła” dodatkowe 6,3 mld euro. Szybko też ustaliła, na co pójdą wykryte zaskórniaki. 3,9 mld euro wesprze likwidację skutków kryzysu imigracyjnego. Z tego 2,5 mld trafi do funduszu tworzonej europejskiej straży granicznej i agencji rozpatrującej wnioski o azyl, zaś 1,4 mld ma być zainwestowane w krajach afrykańskich, z których pochodzi największa liczba imigrantów. Kolejna transza, 2,4 mld, przeznaczona zostanie na działania pobudzające wzrost gospodarczy. Chodzi o inwestycje strategiczne, program zatrudniania młodzieży, program wymiany studenckiej „Erasmus” oraz inwestycje w sieć transportową, energetyczną i telekomunikacyjną.

Unia Europejska nie przyjmie zasad Bazylei IV? Europejskie banki w zasadzie osiągnęły już progi kapitałowe przewidziane przez umowę Bazylea III do roku 2019. Niemniej przepisy uzupełniające, mające nie dopuścić do kolejnych kryzysów finansowych, nazwane „pakietem Bazylea IV”, budzą ogromne niezadowolenie Komisji Europejskiej, jako dyskryminujące banki Starego Kontynentu wobec banków amerykańskich. Europejskie instytucje finansowe mają duże pakiety udzielonych pożyczek, przez co mogą być uznane za bardziej ryzykowne i zmuszone do podwyższenia kapitału buforowego o kolejne 10%. Banki amerykańskie natomiast mają duży udział w aktywach pakietów obligacji i zastawów hipotecznych. A ponieważ amerykańskie instytucje szturmują także europejski rynek, znalazłyby się na terenie Unii w sytuacji uprzywilejowanej. Szczególnie, że przy kalkulowaniu kapitału stosują modele narzucone przez nadzór kapitałowy, a europejskie mogą jeszcze prowadzić obliczenia po ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: