Zagranica: Przegląd wydarzeń – październik 2014

BANK 2014/10

Wyniki stress-testów mają być opublikowane 26 października. Ostatnia niedziela października to termin opublikowania przez Europejski Bank Centralny stress-testów, którym zostało poddanych 130 największych banków strefy euro. A poprzedzający ją piątek - to termin powiadomienia zainteresowanych banków, jak wypadły. EBC przejmuje formalnie 4 listopada nadzór nad sektorem bankowym strefy euro i chciał sprawdzić odporność na kryzysy i stan kapitału własnego największych graczy na rynku, których ewentualny upadek wywołałby największe zawirowania na rynkach finansowych. Banki, które nie zaliczą testu, będą miały dwa tygodnie na przedstawienie planów naprawczych, a potem 6 do 9 miesięcy na załatanie dziur kapitałowych.

Opracował JACEK BIERNACKI – dział zagraniczny “Panoramy” TVP2

Banki i Europol pod rękę w walce z cyberprzestępczością. Europejska Federacja Bankowa podpisała memorandum o współpracy z EC 3, czyli Europejskim Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Europolu. Dokument zakłada wymianę informacji strategicznych, know-how i wszelkich przydatnych zestawień statystycznych. W praktyce oznacza to, że Europol będzie informowany o zmianach zachodzących w kanałach bankowości elektronicznej i systemów płatności, a banki będą z kolei otrzymywać od Europolu informacje o wykrywanych nowych technikach, wykorzystywanych przez przestępców działających w sieci. Europol będzie mógł dzięki tej wymianie danych sugerować bankom skuteczne systemy zabezpieczeń elektronicznych kanałów płatności oraz serwerów i baz danych.

Mał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: