Zagranica: Silna pozycja rynkowa banków spółdzielczych w Finlandii

NBS 2016/01

W Europie do krajów o najwyższym udziale banków spółdzielczych w systemie bankowym, obok Francji i Holandii, należy Finlandia. Od 1997 r. funkcjonują tam dwie spółdzielcze grupy bankowe: duża grupa OP Financial Group i znacznie mniejsza od niej grupa POP Bank Alliance, które łącznie mają ponad 33% udziału w krajowym rynku usług bankowych.

Eugeniusz Gostomski

Fińska bankowość spółdzielcza ma bogate tradycje. Za jej ojca uważa się profesora Uniwersytetu Helsińskiego Hannesa Gebharda, który urzeczony funkcjonowaniem niemieckich kas Raiffeisena, zainicjował tworzenie podobnych instytucji w swoim kraju. Z jego inicjatywy w 1902 r. w Helsinkach powstało pierwsze fińskie towarzystwo kredytowe – OKO Bank. Jego kapitał założycielski pochodził od państwa i zamożnych obywateli wspierających ideę spółdzielczości kredytowej, ale później udziały w nim przejęli członkowie spółdzielni. OKO Bank w początkowym okresie działalności zajmował się głównie transferem subwencji państwowych do rolników i przedsiębiorstw na terenach wiejskich oraz udzielał im kredytów. Z jego doświadczenia skorzystały lokalne spółdzielcze towarzystwa kredytowe, które zaczęły powstawać w całym kraju. W ciągu 30 lat w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: