Zagranica: Zapowiedź fuzji niemieckich banków zrzeszających lokalne banki spółdzielcze

NBS 2016/02

W Niemczech istnieją dwa banki centralne/zrzeszające banki spółdzielcze szczebla podstawowego funkcjonujące pod szyldem banku ludowego (Volksbank), banku Raiffeisena, jako PSD Banken lub Sparda Banken. Mniejszy z banków zrzeszających - WGZ Bank w Düsseldorfie zrzesza obecnie 182 banki spółdzielcze z Północnej Nadrenii i Westfalii, a pozostałe banki należące do sektora spółdzielczego z innych regionów kraju (844 podmioty) zrzeszone są w czwartym pod względem wielkości banku niemieckim - DZ Banku.

Eugeniusz Gostomski

Połączenia się dwóch spółdzielczych banków centralnych zwieńczy proces konsolidacji niemieckich banków zrzeszających. Warto zaznaczyć, że w 1903 r. w Niemczech istniały aż 52 banki zrzeszające lokalne banki spółdzielcze, ale w wyniku fuzji i przejęć ich liczba do 1990 r. zmniejszyła się do czterech banków, a od 2001 r. funkcjonują tam dwa banki zrzeszające.

W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie przymierzano się do fuzji WGZ Banku i DZ Banku, ale wszelkie próby ich konsolidacji z powodów personalnych lub na skutek trudnej sytuacji finansowej jednego z nich spaliły na panewce.

Obecnie oba banki zrzeszające znajdują się w dobrej kondycji finansowej i ich gremia kierownicze opowiedziały się za fuzją. W 2014 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: