Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce wzrosły o 20 proc. rdr w 2018 r.

Gospodarka

Transakcje zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 41,5 mld zł w 2018 r., tj. wzrosły o 20% r/r, wynika ze wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w tym czasie spadły do 3,1 mld zł z 10,2 mld zł rok wcześniej.

Ręka układająca stos z pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/hin255

Transakcje zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 41,5 mld zł w 2018 r., tj. wzrosły o 20% r/r, wynika ze wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w tym czasie spadły do 3,1 mld zł z 10,2 mld zł rok wcześniej.

Transakcje zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 41,5 mld zł w 2018 r. #inwestycje #NBP

"Transakcje zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2018 r. wyniosły 41,5 mld zł, czyli o 20% więcej niż poprzednim roku. Na wartość ogółem największy wpływ miały reinwestycje zysków podmiotów bezpośredniego inwestowania, chociaż po raz pierwszy od 2013 r. odnotowano spadek ich wartości. Wyniósł on 32%, na co złożyły się niższe o 5% dochody od udziałów, ale przede wszystkim wyższe o 27% dywidendy. Stosunkowo wysoki napływ inwestycji w formie udziałów kapitałowych i niewielkie dodatnie saldo transakcji na instrumentach dłużnych wiązało się przede wszystkim z kilkoma reorganizacjami, głównie w sektorach handlu oraz informacji i komunikacji. Transakcje te miały także duży wpływ na podział geograficzny inwestycji" - czytamy w raporcie "Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2018 r."

Pod koniec lutego br. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) szacowało, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski spadł do 33,4 mld zł w 2018 r. z 34,7 mld zł w 2017 r.

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2018 r. wyniosły 3,1 mld zł, wobec 10,2 mld zł odnotowanego rok wcześniej. Na saldo transakcji największy wpływ miały spadek reinwestycji zysków oraz spłaty netto instrumentów dłużnych. Pomijając reorganizacje w ramach grup kapitałowych spośród transakcji wyróżniła się inwestycja w branży przetwórstwa przemysłowego, będąca faktycznie dokończeniem przejęcia rozpoczętego we wcześniejszych latach, podał też bank centralny.

"Na saldo polskich inwestycji bezpośrednich w 2018 r. złożyły się transakcje na akcjach i udziałach na kwotę 3,5 mld zł, reinwestycje zysków w wysokości 0,4 mld zł oraz ujemne saldo transakcji na instrumentach dłużnych na kwotę -0,7 mld zł. Największe wartości inwestycji odnotowano w przypadku Luksemburga i Malty (reorganizacje) oraz Czech. Kapitał wycofywano z podmiotów ulokowanych w Szwecji i Kanadzie - transakcje te także miały związek z reorganizacjami struktur grup kapitałowych" - czytamy dalej w raporcie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: