Zagraniczny Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April

Bankowość

Zagraniczny Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April - nowe rozwiązanie inwestycyjne z wbudowanym mechanizmem zabezpieczenia aktywów w ofercie Deutsche Bank.

Zagraniczny Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April - nowe rozwiązanie inwestycyjne z wbudowanym mechanizmem zabezpieczenia aktywów w ofercie Deutsche Bank.

Deutsche Bank wprowadza do swojej oferty Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April, który jest zarządzany przez KBC Asset Management w Luksemburgu i reprezentowany w Polsce przez KBC TFI SA.  Subfundusz nie gwarantuje ochrony kapitału, jednak dzięki wbudowanemu mechanizmowi zabezpieczenia aktywów pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z inwestycjami w akcje. Subskrypcja w sieci Oddziałów Deutsche Bank będzie trwała do 30 kwietnia br.

Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April stosuje mechanizm CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), który automatycznie dobiera proporcje inwestycji w akcje i obligacje w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, aby osiągnąć założone cele inwestycyjne.

Subfundusz nie gwarantuje ochrony kapitału, ale dzięki mechanizmowi CPPI dąży do wypracowania dodatniej stopy zwrotu  poprzez inwestycje na rynkach globalnych oraz do ograniczenia ryzyka strat poprzez określenie minimalnej rocznej wartości docelowej (na poziomie 90% wartości aktywów netto) na koniec każdego roku funkcjonowania. Jest on zarządzany aktywnie i monitorowany na bieżąco. Subfundusz inwestuje aktywa w fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne zarządzane przez podmioty z Grupy KBC. Skład portfela subfunduszu zależy od odległości bieżącej wartości tytułu uczestnictwa od wartości docelowej (im większa jest ta odległość, tym większe zaangażowanie w fundusze akcyjne i odwrotnie) oraz od zmienności rynkowej.

- Spółki, w które subfundusz inwestuje za pośrednictwem funduszy akcyjnych i obligacyjnych, to w większości ponadnarodowe korporacje prowadzące działalność w wielu krajach i oferujące swoje produkty i usługi na wielu rynkach. Ze względu na dywersyfikację geograficzną, wyniki finansowe tych spółek nie zależą jedynie od koniunktury gospodarczej w kraju pochodzenia, a często od koniunktury gospodarczej na wielu innych rynkach, czy też na całym świecie. Oznacza to, że stopa zwrotu subfunduszu jest bardzo mało zależna od specyficznej sytuacji w pojedynczym kraju - tłumaczy Tomasz Kowalski, Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego KBC TFI.

- Nowy zagraniczny subfundusz inwestycyjny w ofercie Deutsche Bank to propozycja dla osób, które w otoczeniu niskich stóp procentowych poszukują potencjalnie wyższych stóp zwrotu przy jednoczesnym mechanizmie ograniczenia ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. To rozwiązanie umożliwia pomnażanie majątku tym dynamicznej, im szybciej rośnie rynek akcji, a zarazem dzięki mechanizmowi zabezpieczenia kapitału pozwala minimalizować ewentualną stratę - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.

Produkt jest dostępny we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank począwszy od 23 marca do 30 kwietnia br. Nowy fundusz ma charakter otwarty, dzięki czemu wejście, jak i wyjście z inwestycji możliwe jest każdego dnia roboczego. Minimalna wartość inwestycji wynosi 5 tys. zł, natomiast górny próg inwestycji nie został określony. W okresie subskrypcji uczestnicy Subfunduszu Global Partners KBC Strategy 90 April mają możliwość  zdeponownia środków na lokacie z oprocentowaniem 3% w skali roku.

Deutsche Bank posiada obecnie najszerszą ofertę funduszy inwestycyjnych na polskim rynku według rankingu Comperia.pl (2.03.2014 r.). W jej skład wchodzi aktualnie ponad 700 lokalnych i zagranicznych produktów 18 TFI, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock, Franklin Templeton Investments, Fidelity oraz J.P. Morgan Asset Management we współpracy ze Skarbiec TFI. Klienci Deutsche Bank mają  możliwość zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych poprzez bankowość elektroniczną i sieć blisko 150 Oddziałów.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: