Zainwestuj w Faworytów Konsumentów – nowy produkt strukturyzowany eurobanku

Bankowość

Trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Faworyci Konsumentów to oferta skierowana do wszystkich, którzy pragną pomnożyć oszczędności poprzez zainwestowanie w spółki takie jak: McDonald’s, Coca-Cola, Heineken, Danone, Nestle.

Trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Faworyci Konsumentów to oferta skierowana do wszystkich, którzy pragną pomnożyć oszczędności poprzez zainwestowanie w spółki takie jak: McDonald’s, Coca-Cola, Heineken, Danone, Nestle.

Struktura Faworyci Konsumentów

Okres zapisów trwa od 12.08.2013 do 24.09.2013. W tym czasie środki przeznaczone na produkt strukturyzowany lokowane są na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie - 4,0% w skali roku. Po zakończeniu zapisów odsetki z lokaty przelewane są na konto osobiste, a kapitał na produkt strukturyzowany Faworyci Konsumentów.

Inwestycja w produkt strukturyzowany trwa 30 miesięcy. W tym czasie klient objęty jest ubezpieczeniem na życie i dożycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Po zakończeniu okresu inwestycji klient otrzymuje świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, powiększone o ewentualnie wypracowaną PREMIĘ, której wysokość zależy od notowań spółek: McDonald’s, Coca-Cola, Heineken, Danone, Nestle.

Ubezpieczenie

Dzięki ubezpieczeniu na życie i dożycie, w przypadku śmierci klienta w okresie trwania inwestycji, uposażeni wskazani do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki. W przypadku śmierci klienta w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, wskazani uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości 150% zainwestowanej składki lub zwrot składki powiększony o 100.000 zł (niższa z kwot).

Największe korzyści oferty "Faworyci Konsumentów"

  • minimalna kwota inwestycji - 5.000 zł
  • atrakcyjne oprocentowanie lokaty promocyjnej - 4,0% w skali roku
  • możliwość uzyskania nawet do 24,99% zysku (tzw. premii) po zakończeniu 2,5-letniego okresu inwestycji   
  • gwarancja ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji = 100,1%
  • ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji
  • ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

Jak można skorzystać z oferty

Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w eurobanku i być w wieku od 18 do 77 lat. Okres zapisów trwa od 12.08.2013 do 24.09.2013. Klient ma możliwość rezygnacji z produktu zarówno w okresie zapisów jak i podczas okresu ubezpieczenia. Jednak w przypadku rozwiązania umowy w okresie ubezpieczenia tj. przed upływem 30 miesięcy (lecz po upływie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia) Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części wpłaconej składki, w wysokości nie więcej niż 8% wpłaconej składki.

Źródło: Euro Bank S.A.

Udostępnij artykuł: