Zakłady ubezpieczeń też będą prowadzić PPK?

Mój plan emerytalny

Teresa Czerwińska
Minister finansów Teresa Czerwińska na Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń Fot. Robert Lidke, aleBank.pl

Projekt ustawy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych nabiera ostatecznych kształtów. Niewykluczone, że jedną za zmian, jaka zostanie do niego wprowadzona, będzie rozszerzenie katalogu instytucji, które będą zarządzać PPK. Wśród nich mogą znaleźć się również towarzystwa ubezpieczeniowe. Ministerstwo Finansów analizuje postulat branży w tej sprawie, zapewniła na Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń szefowa tego resortu Teresa Czerwińska.

#TeresaCzerwińska: postulat uwzględnienia zakładów ubezpieczeń jako instytucji zarządzających #PPK jest analizowany w @MF_GOV_PL #emerytury #PIU #kongresPIU #MinisterstwoFinansów @PIU_org_pl

Jak mówiła minister finansów Teresa Czerwińska na Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń projekt dotyczący PPK, już po konsultacjach, wraz z wszystkimi zmianami, zostanie udostępniony opinii publicznej w ciągu 2 – 3 najbliższych tygodni.

– System PPK jest oparty na rozwiązaniach, które funkcjonują na świecie, sprawdzają się m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie od kilku lat funkcjonuje bardzo podobny program – podkreśliła minister.

Nastąpi zmiana struktury oszczędności Polaków?

Wdrożenie systemu PPK przyczyni się do zmiany struktury oszczędności Polaków, dodała szefowa resortu finansów.

– Zarówno jeśli chodzi o poziom oszczędności, jak i o strukturę, w Polsce mamy jeszcze wiele do nadrobienia – zaznaczyła Teresa Czerwińska. – Chcielibyśmy, żeby struktura oszczędności uległa zmianie na rzecz tych bardziej długoterminowych w postaci inwestycji kapitałowych – dodała.

Jaka będzie rola zakładów ubezpieczeń w systemie?

Jak zauważyła minister finansów, przygotowywany projekt jest istotny również dla branży ubezpieczeniowej.

– Spośród postulatów branży najważniejszym było uwzględnienie zakładów ubezpieczeń jako instytucji zarządzających PPK, już na wstępie, tam, gdzie następuje akumulacja kapitału i dystrybucja. Mogę zapewnić, że ta propozycja jest analizowana w Ministerstwie Finansów. Musimy rozstrzygnąć kwestię rozdzielenie ryzyka ubezpieczeniowego od akumulowania środków w PPK, a także kosztów prowadzenie tej działalności przez ubezpieczycieli, zwłaszcza w kontekście podatku od aktywów instytucji finansowych – wyjaśniała szefowa MF.

Czytaj także: Koniec samowoli kancelarii odszkodowawczych. Będą nowe regulacje >>>

Jak zwróciła uwagę, dla branży ubezpieczeniowej wyzwaniem będzie zaproponowanie oszczędzającym w PPK, którzy zakończą już swoją pracę zawodową, produktów o charakterze dożywotnim, rentowym, których na naszym rynku brakuje.

Pierwotne założenia projektu o PPK

Przypomnijmy, że według pierwotnych założeń środki gromadzone w PPK miały być zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt ustawy o PPK przewidywał również, że możliwość udziału w programie PPK firmy zatrudniające powyżej 250 osób będą musiały zagwarantować od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z projektem od 1 lipca 2019 roku obowiązek stworzenia PPK obejmie przedsiębiorstwa, w których pracuje od 50 do 249 osób. Od 1 stycznia 2020 roku PPK mają być dostępne dla pracowników firm zatrudniających od 20 do 49 osób, a od 1 lipca 2020 roku przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 19 osób oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Udostępnij artykuł: