Zakłady ubezpieczeniowe zapłacą wyższą składkę na Polską Izbę Ubezpieczeń

Z rynku

Zakłady ubezpieczeniowe zapłacą wyższą składką na Polską Izbę Ubezpieczeń. Stosowny projekt rozporządzenia przygotowuje Ministerstwo Finansów.

Logo PIU
Źródło: PIU

Zakłady ubezpieczeniowe zapłacą wyższą składką na Polską Izbę Ubezpieczeń. Stosowny projekt rozporządzenia przygotowuje Ministerstwo Finansów.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę poprzez zwiększenie wysokości składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

"Proponuje się podwyższenie składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należące do PIU z 0,024 proc. do 0,026 proc. składki przypisanej brutto, przypadającej na rok poprzedzający rok, który składka członkowska ma być uiszczana" - napisano.

Jak Ministerstwo Finansów tłumaczy podwyżkę?

MF tłumaczy konieczność podwyżki składki zwiększeniem aktywności Polskiej Izby Ubezpieczeń na arenie krajowej i międzynarodowej, co powoduje wzrost kosztów działalności.

Czytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł w I półroczu 2020 roku >>>

"Wzrost kosztów wiąże się z działalnością otwartego 1 marca 2019 r. biura PIU w Brukseli, a także rozbudową prowadzonych przez PIU baz danych statystycznych oraz intensyfikacją działań Izby w zakresie edukacji ubezpieczeniowej. Wydanie nowego rozporządzenia ma na celu pokrycie wzrostu kosztów działalności, a w konsekwencji zapewnienie PIU środków finansowych pozwalających na skuteczne wykonywanie zadań wynikających z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej" - napisano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: