Zakochane finanse

Finanse i gospodarka

Trudne są w związku rozmowy na temat domowego budżetu, dlatego najlepiej uczyć się komunikacji jak najwcześniej oraz cierpliwie. Niestety dyskusje na temat wspólnych wydatków, oszczędności i inwestycji są częstym powodem konfliktów między partnerami, a czasami nawet rozstania.

Trudne są w związku rozmowy na temat domowego budżetu, dlatego najlepiej uczyć się komunikacji jak najwcześniej oraz cierpliwie. Niestety dyskusje na temat wspólnych wydatków, oszczędności i inwestycji są częstym powodem konfliktów między partnerami, a czasami nawet rozstania.

Problem ten dotyczy zarówno małżeństw jak i związków nieformalnych, na które decyduje się coraz więcej młodych osób. Według badań CBOS, Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, marzec 2013,  63 proc. Polaków akceptuje fakt, że młodzi ludzie odkładają decyzję o małżeństwie lub z niego rezygnują.

Banki są liberalne dla nieformalnych związków, pary nie muszą się martwić utrudnionym dostępem do produktów instytucji finansowych. Nie ma bowiem znaczenia dla banku, czy chcemy zaciągnąć pożyczkę z narzeczonym, członkiem rodziny czy osobą, z którą nie jesteśmy spokrewnieni.

Nieformalne związki i małżeństwa decydują się bardzo często na wspólne konto bankowe, z którego pokrywają domowe wydatki. Rozwiązanie takie jest sporym uproszczeniem w zarządzaniu domowym budżetem, jest wygodne i tańsze niż prowadzenie osobnych rachunków.

krajkowski.michal.02.150x225- Należy pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na połączenie kont, druga osoba stanie się jego współwłaścicielem i będzie miała równy dostęp do zgromadzonych środków. W dowolnym momencie może zablokować dostęp do kapitału lub wypłacić go w całości, wnioskować o wydanie kart płatniczych czy udzielić dalszego pełnomocnictwa - zauważa Michał Krajkowski, Notus, ZFDF.

Udzielenie pełnomocnictwa do konta to sposób na wspólne konto z ograniczonymi uprawnieniami partnera, który nie będzie mógł uzyskać dostępu do karty, udzielić pełnomocnictwa i zamknąć kont.

Coraz popularniejsze jest rozwiązanie pozwalające na częściową niezależność finansową każdego z partnerów. Zakładany jest odrębny rachunek bankowy, na który partnerzy co miesiąc przelewają ustaloną kwotę i ponoszą z niego bieżące wydatki związane utrzymaniem domu. Analogiczne rozwiązanie można zastosować planując oszczędności na wspólny cel, np. wakacje lub zakup samochodu.
140209.trzy.kroki.finanse.600x125up

Udostępnij artykuł: