Zakończył się X Kongres Finansowania Nieruchomości

Finanse i gospodarka / Konferencje / Polecamy / Relacje

Jubileuszowe spotkanie specjalistów od rynku finansowania nieruchomości przeszło do historii. Jego zamknięcia i podsumowania dokonał Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Jubileuszowe spotkanie specjalistów od rynku finansowania nieruchomości przeszło do historii. Jego zamknięcia i podsumowania dokonał Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Dwudniowe obrady rozpoczęły się 28 listopada. Przybyłych na kongres przywitał Jacek Furga, zaś obrady zainaugurował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Pierwszego dnia odbyło się kilka sesji. Na początku głos zabrała gość honorowy kongresu Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei prof. dr. hab. inż. arch. Witold A. Werner z Instytutu Rozwoju Miast przedstawił diagnozę obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym na tle ostatniego dziesięciolecia.

131129.prezez.zbp.01.550x367

Moderatorem sesji pierwszej, której organizatorzy nadali tytuł "Rada ministrów budownictwa - polityka mieszkaniowa czy umowa społeczna?", był Marek Wielgo z "Gazety Wyborczej". Wystąpienie wprowadzające wygłosił Jarosław Bełdowski, wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Mówił o roli BGK w realizacji polityki mieszkaniowej państwa. Panelistami byli: Jarosław Bełdowski; dr Andrzej Wojciech Bratkowski - minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992-1993; prof. dr. hab. Marek Bryx - prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 2001-2003; dr Irena Herbst - wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992-1996; Sławomir Najnigier - prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 1997-2000; Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich; Piotr Styczeń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kasy oszczędnościowo-budowlane i kredytowanie hipoteczne

Sesję drugą poświęcono zagadnieniu: "Kasy oszczędnościowo-budowlane. Nowe instytucje na polskim rynku finansowania nieruchomości". Moderował ją Robert Stankiewicz z TVN CNBC, wystąpienie wprowadzające wygłosił zaś Jacek Furga. Oprócz nich w dyskusji udział wzięli: Jerzy Bańka - wiceprezes Związku Banków Polskich; dr Gergely Károly - prezes zarządu Węgierskiej Kasy Budowlanej Fundamenta-Lakáaskassza Zrt.; Kazimierz Klein - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP; Christian König - prokurent Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych; dr Błażej Lepczyński - dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe w Instytucie Badań nad Gospodarką; dr Andrzej Raczko - członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Tematem sesji trzeciej było pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla kredytowania hipotecznego. Jej moderatorem był Łukasz Wilkowicz z "Dziennika Gazety Prawnej". Wystąpienie wprowadzające: "Możliwości pozyskania długoterminowego finansowania dla kredytowania hipotecznego przez polski sektor bankowy" wygłosił dr Piotr Cyburt, prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A. Dyskutowali: Marek Kempny - dyrektor projektu Banku Hipotecznego w Grupie Getin Noble Bank S.A.; Rafał Kozłowski - dyrektor projektu Banku Hipotecznego w PKO Banku Polskim S.A.; Jacek Kubas - Senior Associate LC2 (Local Currency and Capital Markets Development), European Bank for Reconstruction and Development; Tomasz Mozer - prezes zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.; Andrzej Reich - dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego; Marcin Wojtachnio - członek zarządu mBanku Hipotecznego S.A.

Ostatnim punktem pierwszego dnia kongresu była uroczysta gala, w trakcie której wręczono nagrodę kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" - SZKLANE DOMY 2013 oraz 16. jubileuszowych statuetek Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

131129.nagrodzeni.kfn.01.550x367

Laureatem nagrody SZKLANE DOMY 2013 został Piotr Mync, zastępca prezydenta miasta Szczecina. Otrzymał ją m.in. za to, że w ramach realizacji programów pomocy mieszkaniowej "Potrzebny dom" zarządzane przez niego Starogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało 103 mieszkania dla 154 osób - głównie niepełnosprawnych, starszych i wychowanków placówek społeczno-wychowawczych.

131129.nagroda.szklane.domy.01.550x367

131129.mync.pietraszkiewicz.01.550x367

Piotr Mync odbiera nagrodę SZKLANE DOMY 2013 Fot. ZBP / Marzena Stokłosa

Piotr Mync w 1980 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Do 1989 r. pracował w Szczecińskim Oddziale Biura Studiów i Projektów Służby Zdrowia. W latach 1990-1991 był projektantem architektury w Egon Saat AB Architektkontor w Sztokholmie. Później, do 1998 r. wiceprezydentem Szczecina, odpowiadał za planowanie przestrzenne, politykę mieszkaniową, gospodarkę nieruchomościami i geodezję. Następnie był prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a w latach 2000-2001 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Po odejściu z administracji rządowej był wiceprezesem zarządu prywatnej spółki z o.o., a w 2003 r. został prezesem Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Budownictwo na wynajem

Drugi dzień jubileuszowego Kongresu Finansowania Nieruchomości rozpoczęła prezentacja najnowszego raportu AMRON-SARFiN. Jerzy Ptaszyński, dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON, przedstawił m.in. wyniki finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz sytuację tego rynku w Polsce.

Moderator sesji czwartej: "Najem jako najlepsza forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych?" - Bożenna Chlabicz, red. naczelna kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" - o wystąpienie wprowadzające poprosiła Piotra Mynca, zastępcę prezydenta miasta Szczecina, laureata nagrody SZKLANE DOMY 2013. Mówił on o finansowaniu budownictwa czynszowego i o tym, kto jest na to gotowy: gmina, banki, inwestorzy czy najemcy.

Do dyskusji, oprócz Piotra Mynca, zasiedli: dr Władysław Brzeski - konsultant Banku Światowego, partner w firmie doradczej REAS; Piotr Grobelny - zastępca dyrektora Departamentu Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego; Mariusz Hildebrand - prezes zarządu BIG InfoMonitor S.A.; Bolesław Meluch - doradca zarządu w Związku Banków Polskich oraz Sławek Muturi, założyciel Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem MIESZKANICZNIK.

Ustawa deweloperska

Sesja piąta poświęcona została ustawie deweloperskiej, w dwa lata po uchwaleniu i półtora roku po wejściu w życie. Moderowała ją Grażyna Błaszczak z dziennika "Rzeczpospolita", zaś wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. Jacek Łaszek, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Mówił o wpływie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynek deweloperski.

W dyskusji głos zabierali: Jacek Bielecki - dyrektor ds. jakości w Marvipol Development; Kazimierz Kirejczyk - prezes zarządu firmy doradczej REAS; mec. Paweł Kuglarz - partner w kancelarii Wolf Theiss P. Daszkowski, wiceprzewodniczący sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda; prof. Jacek Łaszek, Jan Robert Nowak - dyrektor Departamentu Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości mBanku Hipotecznego S.A.; Marek Poddany - wiceprezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich; Jerzy Ptaszyński oraz Iwona Załuska z Upper Finance.

To był - nie licząc mowy kończącej kongres Jacka Furgi - ostatni punkt jubileuszowego X Kongresu Finansowania Nieruchomości.

ala

Udostępnij artykuł: