Zakończyła się II edycja Targów Nauki i Kooperacji

Finanse i gospodarka

Ponad 100 Wystawców wzięło udział w II edycji Targów Nauki i Kooperacji na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 9-10 września 2014 roku. Przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz fundacje z województwa mazowieckiego zaprezentowały swoją działalność odwiedzającym wydarzenie. Uczestnicy Targów mogli także wziąć udział w konferencji "Wykorzystaj swoją kreatywność: generowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych".

Ponad 100 Wystawców wzięło udział w II edycji Targów Nauki i Kooperacji na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 9-10 września 2014 roku. Przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz fundacje z województwa mazowieckiego zaprezentowały swoją działalność odwiedzającym wydarzenie. Uczestnicy Targów mogli także wziąć udział w konferencji "Wykorzystaj swoją kreatywność: generowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych".

Targi Nauki i Kooperacji zostały zorganizowane z myślą o przedstawicielach małych i średnich firm, które prowadzą lub planują rozpocząć działania innowacyjne, jednostkach naukowych, instytucjach non-profit działających w obszarze innowacji, ośrodkach przedsiębiorczości i innowacyjności oraz instytucjach finansowych. Wydarzenie, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, miało na celu zbliżenie tych grup oraz ukazanie możliwości tworzenia wspólnych projektów. Ponadto misją targów było zwiększenie ogólnej świadomości o możliwościach rozwoju potencjału przedsiębiorstw i instytucji naukowych dzięki wdrażaniu innowacji oraz prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

140911.targi.nauki.i.kooperacji.02.250- W województwie mazowieckim mamy wszystkie czynniki, które mogą sprawić, że będzie to region nowoczesny, bardzo innowacyjny, kreatywny. Te czynniki chcemy ze sobą powiązać, wspomóc nawiązywanie relacji i kontaktów, aby zaowocowały rozwojem gospodarki - mówiła Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podczas konferencji prasowej otwierającej II edycję Targów Nauki i Kooperacji.

Targom towarzyszyła bezpłatna konferencja "Wykorzystaj swoją kreatywność: generowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych". Pierwszego dnia zostały omówione zagadnienia kooperacji różnych podmiotów, natomiast drugi dzień konferencji został poświęcony problematyce generowania i wdrażania innowacji. Celem konferencji było zwiększenie świadomości na temat innowacyjnych rozwiązań nauki oraz ich roli w rozwoju przedsiębiorstw, a także metod podnoszenia konkurencyjności na rynku.
140911.targi.nauki.i.kooperacji.03.590

Była to już II edycja Targów Nauki i Kooperacji, pierwsza odbyła się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku. Wstęp na dwie edycje wydarzenia był bezpłatny, a udział Wystawców finansowany z pomocy de minimis.
140911.targi.nauki.i.kooperacji.04.590

Wydarzenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Udostępnij artykuł: