Zakończyła się VI edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS

Bankowość spółdzielcza

W siedzibie Banku BPS wręczone zostały nagrody w Programie TalentowiSKO Banków Spółdzielczych
Źródło: BPS

W czwartek, 13 czerwca, w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom krajowego etapu konkursów w Programie TalentowiSKO. W uroczystości wzięło udział ponad 120 gości.

W siedzibie Banku #BPS wręczone zostały nagrody w Programie #TalentowiSKO Banków Spółdzielczych

Do centrali Banku BPS przybyli laureaci pierwszych miejsc regionalnego etapu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO i przedstawiciele Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Do siedziby Banku BPS przybyli także reprezentanci instytucji, które wspierają Program TalentowiSKO: Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Gospodarzem spotkania był Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Więcej najnowszych wiadomości o Banku BPS >>>

– Gratuluję dzieciom i młodzieży zaangażowania w konkursy Programu TalentowiSKO. Składam wyrazy ogromnego podziękowania kadrze nauczycielskiej za jej wielkie zaangażowanie w realizację Programu. Dziękuję Bankom Spółdzielczym z Grupy BPS za opiekę  nad programem w swoich lokalnych środowiskach. Wykonują one ważną część misji społecznej bankowości spółdzielczej, która ma zadania nie tylko ekonomiczne, ale także prospołeczne. Banki Spółdzielcze bardzo aktywnie angażują się w realizację Programu TalentowiSKO. Spotyka się on z uznaniem szkół, władz oświatowych i lokalnego samorządu. To dla nas, spółdzielczych bankowców wielka satysfakcja, a także zobowiązanie, aby kontynuować Program TalentowiSKO w kolejnych latach i obejmować jego zasięgiem jeszcze większą grupę dzieci i młodzieży – powiedział Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Podczas uroczystości dzieci i opiekunowie SKO odebrali czeki i pamiątkowe dyplomy. Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzieci, opiekunów SKO i przedstawicieli Banków Spółdzielczych, którzy przybyli na uroczystość był udział w wykładzie motywacyjnym poprowadzonym przez Mistrzynię Olimpijską w pływaniu Otylię Jędrzejczak.

Program TalentowiSKO powstał w 2013 r. Rozwija ideę Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych przez Banki Spółdzielcze. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw. Najmłodsi mierzyli się w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje  w Banku Spółdzielczym”, podczas którego m.in. przygotowują przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzają swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści i uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych rywalizowali w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mieli za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali  do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes.

W maju obradowały Komisje Regionalne, które z ponad 200 szkół wyłoniły laureatów na etapie regionalnym.

Z kolei 28 maja br. Komisja Krajowa wyłoniła, spośród nich, zwycięzców na szczeblu centralnym.
W Komisjach zasiadali przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Krajowej Rady Spółdzielczej, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS.

We wrześniu ruszy kolejna, siódma już edycja Programu. Wiele szkół prowadzi blogi na stronie www.TalentowiSKO.pl, gdzie opisuje bieżące wydarzenia z życia szkoły.

Zwycięzcy VI edycji Programu TalentowiSKO 2018/ 2019 – etap centralny:

W konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mielnie

(pod patronatem Banku Spółdzielczego w Olsztynku)

 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie

(pod patronatem Małopolskiego Banku Spółdzielczego)

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym

(pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy)

W konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” dla klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych:  

 • I miejsce – Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Śmreczyńskiej w Koninie

(pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej)

 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnymstawie

(pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy)

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

(pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu)

W konkursie „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadgimnazjalnych:

 • I miejsce – Karol Kotyński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu

(pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jasieńcu)

 • II miejsce – Karolina Hutniczak z Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej
  (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej)
 • III miejsce – Jagoda Kozioł, Patrycja Węgrzyn, Dominika Twardowska i Wiktoria Buczek z Technikum nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie (pod patronatem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego)

W tym roku Komisja Krajowa przyznała nagrodę specjalną, którą ufundowała Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa w Wieleninie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach).

Udostępnij artykuł: