Założenia makroekonomiczne rządu na 2020 r. Jaka inflacja, wzrost PKB i bezrobocie?

Gospodarka

Rada Ministrów przyjęła wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. - założyła m.in. wzrost PKB na poziomie 3,7%, średnioroczną inflację w wysokości 2,5% oraz stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. na poziomie 5,1%, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Wykresy gospodarcze
Wykres Fot. stock.adobe.com/lucadp

Rada Ministrów przyjęła wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. - założyła m.in. wzrost PKB na poziomie 3,7%, średnioroczną inflację w wysokości 2,5% oraz stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. na poziomie 5,1%, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Rada Ministrów przyjęła wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. #PKB #Inflacja #bezrobocie

"Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 - dokumenty przedłożone przez ministra finansów" - czytamy w w komunikacie.Czytaj także: Ministerstwo Finansów: wzrost PKB spowolni do 3,7 proc. w 2020 r. Stopy procentowe wzrosną w 2022 r. >>>

Wskaźniki makroekonomiczne

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:- dynamika realna PKB - 3,7%;- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,5%;- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 6%;- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 6,3%;- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 10 969 tys. etatów;- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 5,1%;

- przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - ok. 555 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2019 r.);- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 106% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem), podano także.Ponadto, rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: