Zamknięcie nowej transakcji sekurytyzacyjnej przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Bankowość

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., spółka której 100% właścicielem jest Raiffeisen Bank Polska S.A. (Raiffeisen Polbank) z sukcesem zakończyła rozszerzenie programu sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Limit programu uruchomionego pod koniec 2014 roku został obecnie zwiększony z 950 mln do niemal 1,5 mld złotych, a w skład portfela wierzytelności weszły zarówno środki transportu, jak maszyny i urządzenia. Aranżerem transakcji był Raiffeisen Bank International AG.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., spółka której 100% właścicielem jest Raiffeisen Bank Polska S.A. (Raiffeisen Polbank) z sukcesem zakończyła rozszerzenie programu sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Limit programu uruchomionego pod koniec 2014 roku został obecnie zwiększony z 950 mln do niemal 1,5 mld złotych, a w skład portfela wierzytelności weszły zarówno środki transportu, jak maszyny i urządzenia. Aranżerem transakcji był Raiffeisen Bank International AG.

- Jest to kolejny program sekurytyzacji uruchamiany przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Pionierska transakcja została zawarta w 2006 i był to pierwszy projekt sekurytyzacji należności leasingowych w Polsce, niejako wyznaczający standardy rynkowe – powiedział Romuald Zienkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów w Raiffeisen Leasing. - Atrakcyjny portfel wierzytelności oraz wieloletnie doświadczenie zespołu Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w  organizowaniu, a później w serwisowaniu tego typu transakcji, zaowocowało uruchomieniem struktury o wysokich ratingach oraz atrakcyjnym koszcie finasowania – dodaje Romuald Zienkiewicz. 

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa ROOF Poland Leasing 2014 DAC w celu zakupu wierzytelności wyemitowała papiery wartościowe o łącznej wartości 1,25 mld złotych (870 mln złotych obligacji klasy senior oraz 383,5 mln złotych obligacji klasy mezzanine). Obligacje posiadają ratingi nadane przez Scope Ratings oraz Fitch Ratings. Inwestorami w programie są Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz ING Bank Śląski S.A. Swoje wsparcie w formie gwarancji wniósł Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF).

Raiffeisen Leasing jest długoletnim partnerem Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego we wspieraniu rozwoju sektora MŚP w Polsce. Projekt sekurytyzacji jest kolejnym w ostatnich latach wspólnym przedsięwzięciem (oba podmioty uczestniczyły w wspomnianym wyżej programie z roku 2006). Łączna wartość długoterminowego finansowania udostępnionego Raiffeisen-Leasing Polska S.A. przez EBI na przestrzeni ostatnich lat sięgnęła kwoty blisko 2,5 mld zł, co pozwoliło sfinansować nowe umowy leasingowe z małymi i średnimi przedsiębiorstwami opiewające łącznie na ponad 5 mld zł. Udział EBI i EIF w tej i poprzednich transakcjach obniżył koszty finansowania Raiffeisen Leasing, który dzięki temu był w stanie zaoferować polskim przedsiębiorstwom korzystniejsze warunki finansowe.

Dodatkowo w ostatnim czasie Raiffeisen Leasing podpisał umowy o przystąpieniu do programów gwarancyjnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – RSI (Risk Sharing Instrument), CIP (Competitiveness and Innovation Programme) i COSME (Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises)– o łącznej wartości 800 mln PLN.

- Rozszerzenie i zwiększenie programu sekurytyzacji to kolejny dowód naszej silnej pozycji na rynku leasingowym - mówi Przemysław Stańczyk, wiceprezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

- Transakcja sekurytyzacji wskazuje, że w sferze dywersyfikacji źródeł finansowania wyznaczamy nowe standardy dla rynku, a tym samym stwarzamy możliwości finansowania rozwoju naszych klientów, przede wszystkim firm z sektora MŚP. Leasing jest jednym z kluczowych narzędzi pozwalających na bezpośrednie finasowanie inwestycji zwłaszcza w sektorze MŚP – dodaje Przemysław Stańczyk.

Źródło: Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Udostępnij artykuł: