Zamrożenie cen prądu: termin składania wniosków oficjalnie wydłużony do 13 sierpnia

ESG / Firma

Przedsiębiorcy nie zapłacą więcej za energię elektryczną w drugiej połowie tego roku pod warunkiem, że złożą specjalne oświadczenie w zakładzie energetycznym. Mają na to czas do 13 sierpnia.

Żarówka i pieniądze symbolizujące rachunki za prąd
Fot. stock.adobe.com/Pio Si

Przedsiębiorcy nie zapłacą więcej za energię elektryczną w drugiej połowie tego roku pod warunkiem, że złożą specjalne oświadczenie w zakładzie energetycznym. Mają na to czas do 13 sierpnia.

Przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13 sierpnia 2019 r. #CenyPrądu #CenyEnergii

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, podało Ministerstwo Energii. Przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13 sierpnia 2019 r.

[AKTUALIZACJA] Zamrożenie cen prądu: ostatni dzień na złożenie wniosku. Lepiej zrobić to osobiście >>>

Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b ustawy, powinni złożyć odbiorcy końcowi spoza gospodarstw domowych (czyli z tzw. grupy G), niebędący średnimi i dużymi przedsiębiorcami. Odbiorcy ci, zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyrażoną w jej uzasadnieniu (druk nr 3498), mają możliwość zostać beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r., pod warunkiem złożenia oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu – stronie ich umowy sprzedaży energii elektrycznej, podano w komunikacie.

Kto może skorzystać z zamrożenia cen prądu?

Po złożeniu specjalnego wniosku na zamrożenie cen energii mogą liczyć zatem mikro- i mali przedsiębiorcy, spełniający określone ustawą warunki. Przypomnijmy, że wyjaśnienie tych pojęć znajdziemy w Ustawie z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, a oznaczają one dokładnie:1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników orazb) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników orazb) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.Wzór oświadczenia, które składają przedsiębiorcy jest załącznikiem do ustawy, należy więc składać wnioski właśnie na tym formularzu. Powinien on być dostępny na stronach internetowych firm energetycznych oraz w biurach obsługi klientów.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych nie muszą składać oświadczeń

"Minister Energii jednocześnie potwierdza, że odbiorcy w gospodarstwach domowych (tzw. grupa G) nie muszą składać oświadczeń, o których mowa wyżej, ponieważ ustawa 'o cenach prądu' gwarantuje im w 2019 r. uprawnienie do cen z 2018 r. bez konieczności podejmowania takich działań" - czytamy dalej.Czytaj także: Był sobie tani prąd >>>31 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) na 13 sierpnia 2019 r.

Chaos związany z zamrożeniem cen prądu

Początkowo przedsiębiorcy mieli miesiąc na złożenie odpowiedniego wniosku w firmie energetycznej, termin upływał więc 29 lipca. Ze względu jednak na to, że nie wszyscy mikro- i mali przedsiębiorcy świadomi byli konieczności złożenia oświadczenia w tym terminie, w punktach obsługi klientów koncernów energetycznych zapanował chaos.O zamieszaniu związanym ze składaniem oświadczeń ws. zamrożenia cen prądu pisaliśmy tutaj >>>Firmy energetyczne zdecydowały się na wydłużenie czasu pracy punktów obsługi klienta, a nawet otwarcie ich w ostatni weekend lipca. Mimo tego większość mikro- i małych przedsiębiorców nie zdążyła złożyć oświadczenia na czas. Wydłużenie terminu składania oświadczeń to zatem dla nich dobra wiadomość.Według szacunków prawo do zamrożenia cen energii elektrycznej ma ok. 2 mln firm.
Źródło: ISBnews, aleBank.pl
Udostępnij artykuł: