Zaostrzenie polityki monetarnej RBNZ

Komentarze ekspertów

Ze względu na niewielką ilość publikacji makroekonomicznych, środowa sesja została zdominowana przez informacje napływające z Wielkiej Brytanii, gdzie - jak wynika z danych opublikowanych przez brytyjski urząd statystyczny - stopa bezrobocia spadła z 6.8% w marcu do 6.6% w kwietniu, co jest najlepszym wynikiem od 2009 roku.

Ze względu na niewielką ilość publikacji makroekonomicznych, środowa sesja została zdominowana przez informacje napływające z Wielkiej Brytanii, gdzie - jak wynika z danych opublikowanych przez brytyjski urząd statystyczny - stopa bezrobocia spadła z 6.8% w marcu do 6.6% w kwietniu, co jest najlepszym wynikiem od 2009 roku.

Lepsze od prognozowanych okazały się także dane na temat liczby złożonych wniosków o zasiłków dla bezrobotnych, która w ostatnim miesiącu zmniejszyła się o 27.4K.

Późnym wieczorem uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast wiadomości docierające z Nowej Zelandii, gdzie podczas wczorajszego posiedzenia RBNZ podjęto decyzję o trzeciej w tym roku podwyżce stóp procentowych. W efekcie, główna stopa procentowa znajduje się obecnie na poziomie 3.25%. Większość ekonomistów spodziewa się jednak, że do końca roku jej wysokość wzrośnie do 3.75%.

Podczas dzisiejszej sesji poznamy dane o dynamice produkcji przemysłowej (prognoza 0.4% m/m) w Eurostrefie oraz sprzedaży detalicznej (prognoza 0.6% m/m) w USA. Zza Oceanu napłyną również cotygodniowe informacje obrazujące aktualną sytuację na amerykańskim rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: