Zapewnij firmie płynność finansową w nowym roku

Komentarze ekspertów

Z danych Biura Informacji Gospodarczej* wynika, że przeterminowane należności są dla 72% przedsiębiorców problemem, który stanowi poważną barierę dla ich rozwoju. Zatory płatnicze są prawdziwą bolączką szczególnie dla firm z sektora MSP. Jednym z rozwiązań na trudności wynikające z opóźnień w płatnościach jest faktoring. Planując rozwój firmy w nowym roku warto pamiętać, że usługa ta w znacznym stopniu wspomaga płynnością finansową firmy oraz pozwala zabezpieczyć się przed nierzetelnymi kontrahentami.

Faktoring to nabycie przez instytucję finansową nieprzeterminowanych wierzytelności pieniężnych firmy, należnych im od ich odbiorców. Wypłata środków następuje nawet tego samego dnia, w którym firma przesyła wierzytelności do wykupu. Usługa kierowana jest zatem do firm, które sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi mają one zapewnioną płynność finansową nawet w przypadku bardzo długiego terminu płatności za faktury.

Rozwój usług faktoringowych w Polsce jest bardzo dynamiczny. Ciągły wzrost obrotu tej branży pokazuje, że nasi przedsiębiorcy przekonali się, że to narzędzie może zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe i podstawy do dalszego rozwoju biznesu. Rynek faktoringowy w Polsce jest jednym z najszybciej rosnących rynków w tej branży na świecie. Dane rynkowe wskazują, że znaczenie tej usługi w 2015 roku wzrośnie jeszcze bardziej. W ciągu trzech kwartałów 2014 roku, faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów sfinansowali bowiem wierzytelności o wartości ponad 81,5 mld złotych, co stanowiło ponad 16% procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

Po faktoring sięgają najczęściej przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe, które do prowadzenia bieżącej produkcji i realizowania zleceń potrzebują zaangażowania znacznych środków pieniężnych. Jest to też świetne rozwiązanie dla firm z branż, które cechuje sezonowa sprzedaż, przy jednoczesnych stałych kosztach prowadzenia działalności.

* Informacja BIG InfoMonitor, wrzesień 2014 r.

Tomasz Domagalski,
Kierujący Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu
Bank Millennium

Udostępnij artykuł: