Zapisy na akcje PKP Cargo w Biurze Maklerskim Deutsche Bank PBC

Bankowość

Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC przyjmuje zapisy na akcje PKP Cargo. Zapisy, które potrwają do 21 października br., można składać poprzez platformę transakcyjną db Makler.

Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC przyjmuje zapisy na akcje PKP Cargo. Zapisy, które potrwają do 21 października br., można składać poprzez platformę transakcyjną db Makler.

Największy według danych Urzędu Transportu Kolejowego operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugi największy operator w UE w 2012 roku (wg danych Eurostatu) wchodzi na GPW.

Zgodnie z prospektem emisyjnym zapisy w ramach subskrypcji akcji PKP Cargo trwają do 21 października (do godz. 23:59). Inwestor indywidualny może złożyć tylko jeden zapis na akcje oferowane. Liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż jedna akcja i nie większa niż 500 akcji oferowanych. Cena maksymalna jednej akcji, po której są przyjmowane zapisy, wynosi 74 zł.

Harmonogram oferty dla inwestorów indywidualnych:

  • 9-21 października 2013 r. okres przyjmowania zapisów na akcje oferowane po cenie maksymalnej, tj. 74 zł
  • 22 października 2013 r. ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny sprzedaży
  • 28 października 2013 r. przydział akcji oferowanych
  • 31 października 2013 r. zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Zapisy można składać za pośrednictwem platformy transakcyjnej dbmakler.pl, korzystając z bezpłatnego rachunku maklerskiego db Makler. Bezpłatny rachunek db Makler, który jest liderem rankingów kont maklerskich, można założyć zdalnie poprzez stronę internetową: www.dbmakler.pl lub w jednym z Oddziałów Banku. Warunkiem uruchomienia konta maklerskiego jest posiadanie lub otwarcie w Deutsche Bank PBC dowolnego rachunku osobistego z dostępem do usług bankowości elektronicznej (w tym bezpłatnego rachunku dbNET). Przy internetowych transakcjach prowizja za zakup akcji wynosi 0,19%.

Źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

Udostępnij artykuł: