Zapłacimy więcej po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność?

Nieruchomości

Domek zrobiony z polskim banknotów
Fot. stock.adobe.com/udra11

Przepisy zakładają przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z mocy prawa od 1 stycznia 2019 roku. Osoby, które staną się właścicielami gruntów, będą musiały zapłacić za nabycie prawa własności.

Osoby, które staną się właścicielami gruntów, będą musiały zapłacić za nabycie prawa własności #użytkowaniewieczyste #mieszkania

Takie rozwiązanie oznacza objęcie ustawowym przekształceniem wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych bez wymogu ich zgody. Ustawa obejmuje również właścicieli domów jednorodzinnych.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 roku. Samorządy będą mogły waloryzować te opłaty tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Czytaj także: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Ile będzie można zaoszczędzić?

Dla kogo bonifikaty?

– Osobom, które będą chciały uregulować opłaty wcześniej niż w ciągu 20 lat, przysługiwać będzie bonifikata. Osoby, które będą chciały zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. – mówi Michał Mieszkiełło, Lider Praktyki Korporacyjnej w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

Jeśli na gruncie będą znajdowały się budynki mieszkalne oraz budynki komercyjne, to cały grunt zostanie przekształcony we własność, ale przedsiębiorca nie skorzysta z ewentualnej bonifikaty.

Własność gruntów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie ustalana na podstawie zaświadczenia wydawanego przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów – Skarb Państwa oraz gminy.

W ramach ustawy wprowadzono również przepis, który ogranicza możliwość ustanawiania od początku 2019 r. nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe – z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu.

Opłaty będą wyższe od dotychczasowych?

– Spodziewamy się, że opłaty będą wyższe od dotychczasowych, bo wartość gruntów zostanie uaktualniona według stanu na 1 stycznia 2019 r. – mówi mec. Michał Mieszkiełło.

Źródło: MarketNews24

Udostępnij artykuł: