Zapowiada się ciekawy tydzień na rynkach

Finanse i gospodarka

W wyborach do parlamentu Katalonii partia opowiadająca się za autonomią regionu nie uzyskała bezwzględnej większość, co zmniejsza prawdopodobieństwo rozpisania referendum w sprawie odłączenia od Hiszpanii. Dobry wynik Partii Pracy M. Rajoya zwiększa szanse, że wkrótce złoży on wniosek do EBC w sprawie uruchomienia programu pomocy (OMT). W Polsce J. Hausner w porannej wypowiedzi sugeruje, że będzie głosował za obniżką stóp procentowych w grudniu, co praktycznie przesądza o tym, że w przyszłym tygodniu oprocentowanie spadnie do 4,25 proc. Złoty będzie w odwrocie.

W wyborach do parlamentu Katalonii partia opowiadająca się za autonomią regionu nie uzyskała bezwzględnej większość, co zmniejsza prawdopodobieństwo rozpisania referendum w sprawie odłączenia od Hiszpanii. Dobry wynik Partii Pracy M. Rajoya zwiększa szanse, że wkrótce złoży on wniosek do EBC w sprawie uruchomienia programu pomocy (OMT). W Polsce J. Hausner w porannej wypowiedzi sugeruje, że będzie głosował za obniżką stóp procentowych w grudniu, co praktycznie przesądza o tym, że w przyszłym tygodniu oprocentowanie spadnie do 4,25 proc. Złoty będzie w odwrocie.

Po serii negatywnych, bądź w najlepszym przypadku neutralnych, danych ze strefy euro w piątek nadeszła wreszcie taka, która daje iskierkę nadziei na poprawę sytuacji w największej gospodarce regionu. Po sześciu miesiącach silnego pogorszenia nastojów niemieckich przedsiębiorców, w listopadzie optymizm uległ zwiększeniu. Instytut Ifo zaobserwował wzrost we wszystkich opracowywanych indeksach. Poprawił się zarówno wskaźnik oceny bieżącej sytuacji, jak i ten prognozujący stan koniunktury w nadchodzących 6 miesiącach. Poprawa nastrojów nie oznacza automatycznie, że sytuacja w Niemczech, a tym bardziej w całej strefie, będzie od teraz systematycznie się poprawiać. W IV kw. gospodarka UE17 pozostanie w recesji. Niemniej, jest nadzieja, że dołek niskiej aktywności jest już za nami lub właśnie się kształtuje, co pozwala z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Podobnie lepsze nastroje panowały w listopadzie wśród polskich konsumentów. Jak wynika z ankiet przeprowadzanych przez GUS, w tym miesiącu poprawiły się wskazania zarówno bieżącej, jak i przyszłej ufności konsumentów. To drugi, po czwartkowych danych o wzroście ocen koniunktury w przemyśle i handlu, raport wskazujący, że subiektywne postrzeganie sytuacji gospodarczej Polaków przestało się pogarszać. Pomimo lekkiego wzrostu w listopadzie wskaźniki ufności konsumenckiej oraz oceny aktywności nadal znajdują się blisko rekordowo niskich wartości obserwowanych w 2009 r.

Przed nami bardzo ciekawy tydzień pełen wydarzeń i publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Rozpoczynamy publikacją raportu GUS o sprzedaży detalicznej i bezrobociu w październiku. Oczekuje się nieznacznego przyspieszenia dynamiki obrotów rok do roku oraz wzrostu bezrobocia. Również dziś międzynarodowi negocjatorzy mają wydać ostateczną decyzję odnoście wielkości i formy wypłaty pomocy dla Grecji. Jutro potencjalnie ważna dla złotego decyzja Banku Węgier w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że po raz kolejny oprocentowanie spadnie o 25 pb. do poziomu 6,0 proc. W kolejnych dniach seria raportów o PKB w III kw. z kulminującymi tydzień danymi o wzroście z Polski. W międzyczasie być może napłynie więcej informacji na temat klifu fiskalnego w USA, który jest obecnie kluczowym czynnikiem niepewności dla rynków.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: