Zapowiedź wydarzeń tygodnia – Fed i EBC zdecydują o nastrojach na rynkach

Komentarze ekspertów

Gospodarka: – Informacje – Wydarzenia – Opinie Nadchodzący tydzień zdominują sygnały z głównych banków centralnych świata oraz publikacje danych, mogących przynieść wskazówki co do ich działań w najbliższej przyszłości. Pierwsze dni tygodnia przyniosą serię publikacji dotyczących głównie gospodarki amerykańskiej. Istotne z punktu widzenia działań rezerwy federalnej będą wtorkowe informacje o inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz dynamice produkcji przemysłowej i wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

Gospodarka: – Informacje – Wydarzenia – Opinie Nadchodzący tydzień zdominują sygnały z głównych banków centralnych świata oraz publikacje danych, mogących przynieść wskazówki co do ich działań w najbliższej przyszłości. Pierwsze dni tygodnia przyniosą serię publikacji dotyczących głównie gospodarki amerykańskiej. Istotne z punktu widzenia działań rezerwy federalnej będą wtorkowe informacje o inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz dynamice produkcji przemysłowej i wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

Spodziewane jest utrzymanie się w lipcu tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na niezmienionym poziomie 1 proc. oraz niewielki (z 2,3 do 2,2 proc.) spadek inflacji bazowej. Takie dane nie przemawiałyby za decyzją o rychłej podwyżce stóp procentowych, co skutkowałoby osłabieniem dolara, a w konsekwencji utrzymaniem dobrych nastrojów na giełdach i rynku surowców. Kluczowe mogą okazać się jednak nie informacje makroekonomiczne, lecz opinie przedstawicieli Fed na temat terminu podwyżki kosztów pieniądza. W środę opublikowany zostanie protokół z poprzedniego posiedzenia komitetu otwartego rynku, a w kolejnych dniach wypowiadać się będą trzej gubernatorzy rezerwy federalnej. To właśnie na ich opiniach koncentrować się będzie uwaga inwestorów. Choć nie należy się raczej spodziewać przełomowych deklaracji, które mogłyby prowadzić do jednoznacznych wniosków, na rynkach mogą pojawić się wyraźne reakcje, zależne od interpretacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: