Zapraszamy na Konferencję „Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?”

Wydarzenia

Zapraszenie na Konferencję „Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?”

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rzecznika Finansowego.

Organizatorami konferencji są Fundacja Instytut Badań i Edukacji Pośrednictwa Finansowego, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie oraz Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.

Głównym jej celem jest umożliwienie spotkania praktyków z praktykami z rynku finansowego, stworzenie im platformy wymiany poglądów i dyskusji w temacie szeroko rozumianego ryzyka utraty reputacji i reperkusji z tym się wiążących, ocena dekady po wybuchu kryzysu reputacyjnego, zakreślenie wzorców borykania się z tym problemem, prezentacja badań nad jakością kapitału reputacji w instytucjach finansowych, określenie wymiernego kosztu utraty reputacji oraz prezentacja zaleceń i wniosków końcowych. Konferencja będzie obejmowała obszar bankowości, ubezpieczeń, sektora emerytalnego, rynku kapitałowego, pośrednictwa i doradztwa finansowego, sektora pożyczkowego oraz Fintech.

Przewidywane są wystąpienia Pełnomocnika Rektora Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Prezesa Związku Banków Polskich, Chief Advisor British-Polish Chamber of Commerce, eksperta Fundacji Fortis, Rzecznika Prasowego Rzecznika Finansowego, dyrektor jednego z Departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A., prezesa Fundacji Instytut Badań i Edukacji Pośrednictwa Finansowego, prezesa Europejskiej Federacji Doradców Finansowych – EFFP Polska, przedstawiciela Akademii Doradcy Finansowego oraz wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zaproszeni zostali paneliści reprezentujący: Polski Fundusz Rozwoju, Centrum Prawa Bankowego i
Informacji, Izbę Domów Maklerskich, Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Związek Maklerów i Doradców, TU Compensa SA (VIG), Deutsche Bank S.A., Best TFI S.A., Crowdway Ventures sp. z o.o., Bancovo.pl, QS Dom Finansowy, Społeczną Akademię Nauk w Warszawie, oraz jeden z założycieli Notus Finanse i jeden z doradców finansowych.

Główne tematy to:

Kryzys reputacji, jego przyczyny i skutki,

Czy dalej pewnie jak w banku i bezpiecznie jak na polisie?

Kapitał reputacyjny na rynku kapitałowym.

Czy FinTech wspierany kapitałem reputacyjnym będzie wypierał tradycyjne pośrednictwo i doradztwo finansowe?

Data

10 maja 2018 r., godz. 9:00-17:30

Miejsce

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

  1. Łucka 11

Patronem medialnym wydarzenia jest Miesięcznik Finansowy „Bank” i portal aleBank.pl

Udostępnij artykuł: