Zapraszamy na konferencję „Nowe technologie i programy dla mikrofinansów”

Wydarzenia

Organizatorzy: Microfinance Centre i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w konferencji „Nowe technologie i programy dla mikrofinansów”.

Loga Microfinance Centre i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Źródło: Materiały prasowe

Organizatorzy: Microfinance Centre i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w konferencji „Nowe technologie i programy dla mikrofinansów”.

Nowe technologie i programy

dla mikrofinansów

11 grudnia 2018 r., godz. 10.00

(Sala A, Wejście Główne, Klatka A, 1 Piętro)

Centrum Bankowo-Finansowe

Nowy Świat 6/11, Warszawa

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in.:
  • Nowe rozwiązania technologiczne dla instytucji mikrofinansowych
  • Wyniki badania MFC nt. digitalizacji usług finansowych dla segmentu mikro
  • „Rola i miejsce sektora fintech na rynku mikrofinansowania w Polsce"
  • Oferta programów i instrumentów UE dla instytucji finansowych rynku mikro
  • Wsparcie niezwrotne z programów UE
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do udziału!Formularz rejestracyjny - http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/nowe-technologie-i-programy-dla-mikrofinansow/Szczegółowe informacje o wydarzeniu - http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/zapraszamy-na-konferencje-nowe-technologie-i-programy-dla-mikrofinansow/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wydarzenie jest współorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Logo PARP

Źródło: Materiały prasowe

Udostępnij artykuł: