Zapraszamy na konferencję Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018

Wydarzenia

VIII ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018 jest organizowana przez Katedrę Rachunkowości oraz Katedrę Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się 18 października 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Logotyp konferencji Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018
Źródło: Materiały prasowe

VIII ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018 jest organizowana przez Katedrę Rachunkowości oraz Katedrę Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się 18 października 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Konferencja obejmuje następującą tematykę:

I. Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego* Globalizacja usług finansowych.* Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości.* Rola biegłego rewidenta.* Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej.* Standardy rewizji finansowej.II. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych i międzynarodowych* Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość informacji o sytuacji majątkowo-finansowej.* Kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości.* Wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji.* Wymagania wobec zawodu księgowego.* Specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych.* Koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.III. Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego* Innowacyjność w sektorze usług finansowych.* Nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych.* Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym.* Bezpieczeństwo transakcji finansowych.* Ryzyko na rynkach finansowych.* Funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.IV. Finanse przedsiębiorstw - teoria a aktualne wymagania praktyki* Źródła finansowanie przedsiębiorstw.* Problematyka wyceny przedsiębiorstw.* Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.* Planowanie finansowe.* Controlling.* Narzędzia zarządzania finansami.Szczegóły na stronie: konferencja-rif.ajp.edu.pl 
Udostępnij artykuł: