Zapraszamy na Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej!

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w dniach 9-10 października 2019 w Warszawie w Centrum Giełdowym (ul. Książęca 4).

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej - plakat
Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Fot. Materiały prasowe

Serdecznie zapraszamy na Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w dniach 9-10 października 2019 w Warszawie w Centrum Giełdowym (ul. Książęca 4).

Debaty i sesje tematyczne Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej służyć będą wymianie doświadczeń, ocen i propozycji nowych rozwiązań między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami #KongresBankowościKorporacyjnejiInwestycyjnej

Debaty i sesje tematyczne Kongresu tradycyjnie służyć będą wymianie doświadczeń, ocen i propozycji nowych rozwiązań między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami. Kongres skupia szeroką reprezentację instytucji obsługujących klientów korporacyjnych, a także umożliwia wszechstronną dyskusję o potrzebach i oczekiwaniach wobec rynku finansowego ze strony przedsiębiorców i inwestorów. Podczas piątej już edycji Kongresu zakres problematyki będzie poszerzony o bankowość inwestycyjną.

Hasłem tegorocznego Kongresu jest: „Firmy i banki - wspólnie i odpowiedzialnie w trosce o konkurencyjność".

Wśród tematów Kongresu:
  • Duże przedsiębiorstwa - jakie wsparcie może zapewnić partner finansowy?
  • Wizje rozwoju start-upów i oczekiwania wobec partnera finansowego
  • Finansowanie transformacji energetycznej w Polsce
  • Oferta bankowości inwestycyjnej dla firm z obszaru New Tech
  • Potencjał polskiego rynku fuzji i przejęć
  • Zmiany na rynku emisji obligacji
  • Bankowość korporacyjna a responsible banking
  • Doradca i AI czy doradca lub AI? Nowe technologie w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
Więcej informacji o Kongresie oraz Program: www.cbc.projektekf.pl
Udostępnij artykuł: