Zapraszamy na XV Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Wydarzenia

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze to konferencja, organizowana już po raz piętnasty przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Kölner Verein für Europäische Zusammenarbeit z Uniwersytetu w Kolonii.

Logo Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego
Logo Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze to konferencja, organizowana już po raz piętnasty przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Kölner Verein für Europäische Zusammenarbeit z Uniwersytetu w Kolonii.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami #Polska #Niemcy @SGHWarsaw

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami oraz promocja Polski jako obszaru inwestycyjnego o dużym potencjale i kapitale ludzkim, a także wymiana studencka, wspierająca rozwój naukowy studentów.

Wydarzenie dzieli się na dwie części – polską, podczas której studenci z Niemiec odwiedzają Warszawę – oraz niemiecką, w trakcie której do Kolonii udają się studenci z Polski.Uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach i dyskusjach panelowych prowadzonych przez autorytety z danych dziedzin, poruszających tematykę ekonomiczną, polityczną i społeczną w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Ponadto zaplanowane są wizyty o charakterze kulturalnym, mające na celu lepsze poznanie historii obydwu państw, a także szereg aktywności skłaniających do zacieśniania więzi między studentami prestiżowych europejskich uczelni.

Na wtorek, 14 maja, zaplanowano wykład otwarcia “The importance of Polish-German economic relations for the EU” (SGH – AulaGłówna) o godz. 9.50-11.00, a następnie dyskusję panelową o godzinie 11.15-13.00 “Central Europe: 15 years after joining the EU” (SGH – Aula Główna).

Cała agenda XV Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego >>>

Udostępnij artykuł: