Zapraszenie na konferencję PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE – wyzwania i potrzeby rynku

Polecamy

poniedziałek, 2 września, godz. 11.00siedziba BCC, Pałac Lubomirskich,Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

w konferencji wezmą udział:

Mariusz Haładyj – wiceminister gospodarki
Maciej Geromin – ekspert w Departamencie Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości
Cezary Zalewski – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Edyta Senger-Kałat – syndyk w spółce Syndycy Wielkopolscy
Dr Agenor Gawrzyał – ekspert ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw
Piotr Zimmerman – b. sędzia, ekspert BCC ds. prawa upadłościowego i naprawczego

dyskusję poprowadzi: Red. Tomasz Wróblewski

Polska zajmuje obecnie 37 miejsce na świecie w rankingu Banku Światowego „Doing Business” pod względem uregulowań wynikających z postepowań upadłościowych. To niezadawalający wynik.

W ub. roku złożono w Polsce ponad 1500 wniosków o upadłość, w tym wielu dużych i kluczowych dla rozwoju gospodarczego firm. 2013 rok będzie prawdopodobnie pod tym względem rekordowy.

W Sejmie trwają prace na rzecz naprawy dotychczasowych przepisów prawa upadłościowego. Już sama jego nazwa ma jednoznaczne konotacje. Właściwy kierunek zmian wskazuje propozycja zupełnie nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wraz z szeroką nowelizacją ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zachęcając Sejm do zintensyfikowania prac, środowisko przedsiębiorców wychodzi naprzeciw i chce podzielić się z ustawodawcą własnymi doświadczeniami – zarówno od strony biznesu, jak również korzystając z bogatych doświadczeń sędziów, syndyków, prawników i radców prawnych.

W trakcie dyskusji poruszymy kwestie, które są również przedmiotem dyskusji w parlamencie:

  • Skuteczne instrumenty restrukturyzacji bez narażania na szwank wierzycieli
  • Stygmatyzacja firm znajdujących się w procesie restrukturyzacji w kontekście przetargów publicznych – porównania z innymi rozwiniętymi gospodarkami
  • Realizacja polityki „nowa szansa” i stworzenie warunków do „nowego startu”
  • Przyśpieszenie postępowań dla uniknięcia zbędnych kosztów dla wierzycieli i perturbacji na rynku pracy
  • Uprawnienia aktywnych wierzycieli

Prosimy o potwierdzenie udziału: emil.mucinski@bcc.org.pl

Źródło: BCC

Udostępnij artykuł: