Zaproszenie do udziału w konferencji pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców…”, dn. 15 kwietnia w Katowicach

Polecamy

W imieniu partnera merytorycznego - Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz organizatora - Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, zapraszamy do udziału w konferencji pt. Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020, która odbędzie się dn. 15 kwietnia 2015 w centrum konferencyjnym Biuro Centrum Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 29w Katowicach, w godz. 11.00 - 15.30.

W trakcie konferencji eksperci z instytucji wspierających wykorzystanie w Polsce środków unijnych przedstawią możliwości wsparcia dostępne w ramach:

  • instrumentów finansowych programów ramowych Komisji Europejskiej,
  • programów operacyjnych wdrażanych na poziomie krajowym, oraz
  • Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje szczegółowe, w tym program i formularz zgłoszeniowy: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/#zaproszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 10.04.2015r. na adres:
konferencja@rig.katowice.pl

W przypadku dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt z p. Anną Trelą (tel. 32 781 49 84, e-mail: atrela@rig.katowice.pl).

Więcej o instrumentach finansowych programów UE na: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds.Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: