Zaproszenie na konferencję „Emisariusz Zmian w Twoim banku. Program rozwoju dla doświadczonych pracowników”

Bankowość / Wiadomości

W dniu 12 czerwca w godzinach 10:00 - 15:00 Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej zaprasza na konferencję "Emisariusz Zmian w Twoim banku. Program rozwoju dla doświadczonych pracowników", która odbędzie się w Warsaw Conference Center, przy ul. Górczewskiej 124 w Warszawie.

W dniu 12 czerwca w godzinach 10:00 - 15:00 Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej zaprasza na konferencję "Emisariusz Zmian w Twoim banku. Program rozwoju dla doświadczonych pracowników", która odbędzie się w Warsaw Conference Center, przy ul. Górczewskiej 124 w Warszawie.

  • Rola Emisariusza Zmian - wyniki badań

Projekt "Emisariusz zmian - program rozwoju kariery osób 50+ w bankach spółdzielczych województwa mazowieckiego" jest innowacyjnym projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej, którego głównym celem jest wyposażenie pracowników banków spółdzielczych w niezbędne kompetencje oraz narzędzia pracy do przeprowadzenia zmian wewnątrz struktur banków spółdzielczych, zarówno na poziomie organizacji pracy, jak i dostosowywania się do rekomendacji KNF i innych oczekiwań rynku finansowego.

12 czerwca Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej zaprasza do Warszawy na konferencję, na której przedstawione zostaną wyniki naszej kilkumiesięcznej pracy.  Przeprowadziliśmy sześć warsztatów, w których uczestniczyli członkowie zarządów oraz pracownicy 50+  banków spółdzielczych. Dzięki ich aktywnej postawie uzyskaliśmy merytoryczną wiedzę w zakresie podstaw organizacji roli zawodowej, jaką jest Emisariusz zmian. Późniejsze konsultacje oraz rzetelna analiza dostępnych danych pozwoliła nam stworzyć całościowy, dostosowany do realnych potrzeb, program rozwoju dla pracowników z doświadczeniem zawodowym, dla których jednak kariera w banku jeszcze się nie skończyła.

Konferencja to okazja do zdobycia wiedzy na temat metodyki szkoleń oraz korzyści jakie niesie ze sobą zaangażowanie i zmotywowanie doświadczonych pracowników. Zapraszamy członków zarządów, osoby odpowiedzialne za szkolenia oraz pracowników zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i kompetencji.

  • Dojrzały pracownik - to się opłaca

Budowanie i rozwijanie kariery kojarzone jest najczęściej z młodymi osobami, które dynamicznie i aktywnie zdobywają kolejne szczeble na drodze rozwoju zawodowego. Na swojej drodze napotykają liczne programy szkoleniowe, doskonalące zarówno twarde kompetencje, jak i miękkie umiejętności. Pracodawca chętnie inwestuje w dobrze zapowiadającego się pracownika, który swoją wiedzę i doświadczenie będzie wykorzystywał przez wiele lat  na rzecz przedsiębiorstwa, dzięki któremu tak wiele się nauczył. Jednak zmiany na rynku pracy pociągają za sobą również zmiany na poziomie relacji pracownika i pracodawcy. Lojalność nie jest już wartością tak istotną jak kiedyś. Utrzymanie posady jest coraz trudniejsze. Szybkie tempo zmian zmusza pracowników do nieustannego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, pracodawcy z kolei, chętnie inwestują w rozwój młodych. Banki spółdzielcze są jednak miejscem szczególny, w którym dojrzali pracownicy mogą znaleźć miejsce dla siebie. To tradycja bliskiego kontaktu z klientem oraz silnie zindywidualizowane podejście do oczekiwań promuje pracowników dojrzałych, dobrze znających zasady takiej współpracy. Dzięki roli Emisariusza zmian możliwe jest wykorzystanie nowych źródeł konkurencyjności, które tkwią w kadrze silnie związanej z misją spółdzielczości. 

  • Społeczna odpowiedzialność

Banki spółdzielcze bardzo mocno obecne są w życiu lokalnych społeczności. Wspieranie finansowe lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, czy charytatywnym jest głęboko zakorzenioną tradycją spółdzielczości. Jednak społeczny wymiar działalności finansowej to również wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz strategicznego myślenia o przyszłości. Rola Emisariusza zmian jest ściśle powiązana z tymi zagadnieniami. Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania personelem możliwe jest elastyczne odpowiadanie na zmieniające się oczekiwania wobec pracy zawodowej, budowanie dobrych stosunków w pracy, wzbogacanie zespołu pracowników poprzez dbanie o różnorodność. Starzejące się społeczeństwo, dłuższy okres aktywności zawodowej to fakty, które wpisane w strategię zarządzania personelem mogą stać się siłą napędową do zmian w kierunku realizacji nowych wyzwań rynku pracy w aspekcie społecznym.

  • Skuteczna zmiana z Emisariuszem 50+

Znalezienie nowych przewag konkurencyjnych to wyzwanie stojące przed każdym przedsiębiorstwem, szczególnie w dobie kryzysu. Jednym ze źródeł jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, w tym doświadczonego personelu. Stworzenie w banku roli Emisariusza zmian jest szansą na zwiększenie elastyczności i otwarcie się na nowe sposoby wprowadzania niezbędnych ulepszeń w działaniu tradycyjnych mechanizmów spółdzielczych. Dzięki Emisariuszowi banki zyskają nowych klientów, dostosują standardy obsługi klienta do najnowszych oczekiwań. Emisariusz zmian to osoba, która wspiera zarząd w procesie komunikowania się z pracownikami, planuje i przeprowadza niezbędne zmiany, jak również wspiera budowanie wizerunku banku przyjaznego dla starych i nowych klientów. Osiągnięcie tych celów jest możliwe poprzez odbycie cyklu szkoleń, które pomogą zdobyć niezbędne kompetencje w każdym z tych obszarów. 

  • Konferencja

Nasza konferencja to spotkanie z ekspertami w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz w obszarze aktywizacji osób po 50 roku życia. To ogromna szansa na zdobycie niezbędnej wiedzy, dzięki której można pełniej wykorzystać potencjał swojego zespołu pracowniczego. Dane z raportów opracowanych na podstawie spotkań warsztatowych stanowiły punkt wyjścia do opracowania spójnej i dostosowanej do oczekiwań koncepcji doskonalenia Emisariuszy zmian. Rola Emisariusza może stanowić centralny punkt w procesie zmian w bankach spółdzielczych. Na początek proponujemy innowacyjne rozwiązania na terenie województwa mazowieckiego, jednak po etapie testowania i ewaluacji, możliwy jest dalszy rozwój wypracowanych praktyk.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia na stronie projektu www.emisariuszzmian.pl.  Tam również będzie dostępny program konferencji.

Wszelkich informacji udziela kierownik projektu.
Łukasz Zaborowski
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
ul. Bożego Ciała 23, Kraków
12/61 81 764
lukasz.zaborowski@frbs.org.pl
www.emisariuszzmian.pl
www.frbs.org.pl

Udostępnij artykuł: