Zaproszenie na konferencję naukową: Zarządzanie ryzykiem w biznesie – inteligentne narzędzia

Polecamy

Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiua także Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pt.: "Zarządzanie ryzykiem w biznesie - inteligentne narzędzia"

Konferencja odbędzie się 14 maja 2015 w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im H. Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jagiellońska 82F)

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych różnych dziedzin nauki i biznesu oraz uwypuklenie aktualności i istotności problematyki ryzyka biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych instrumentów i narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem w zmiennym otoczeniu rynkowym.

W ramach niniejszej Konferencji Naukowej, w szczególności omawiane będą następujące zagadnienia:

 • strategiczny wymiar zarządzania ryzykiem
 • kulturowe uwarunkowania zarządzania ryzykiem
 • ryzyko kreowania wartości organizacji
 • ryzyko związane z rozwojem organizacji w warunkach zmiennego otoczenia
 • ryzyko w procesie podejmowania decyzji
 • zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacji
 • zarządzanie ryzykiem technologii i procesów produkcyjnych
 • metody i techniki zarządzania ryzykiem
 • metody i techniki optymalizowania ryzyka
 • zarządzanie ryzykiem ekonomiczno – finansowym
 • ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu
 • ryzyko nadużyć organizacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i rejestracji są dostępne tutaj

Ewa Wcisło

Udostępnij artykuł: