Zaproszenie na Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST

Finanse i gospodarka

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST to wspólna inicjatywa lubelskiego samorządu dedykowana lubelskim przedsiębiorcom. Tradycyjnie wydarzenie organizowane jest w Lublinie i stanowi kontynuację cyklicznych konferencji międzynarodowych, realizowanych od sześciu lat we współpracy Urzędu Miasta Lublin z Urzędem Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Tegoroczne Forum odbędzie się 7-8 września 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Hotel FOCUS w Lublin. Właśnie ruszyła możliwość rejestracji na Forum na www. lubinvest.lublin.eu.

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST to wspólna inicjatywa lubelskiego samorządu dedykowana lubelskim przedsiębiorcom. Tradycyjnie wydarzenie organizowane jest w Lublinie i stanowi kontynuację cyklicznych konferencji międzynarodowych, realizowanych od sześciu lat we współpracy Urzędu Miasta Lublin z Urzędem Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Tegoroczne Forum odbędzie się 7-8 września 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Hotel FOCUS w Lublin. Właśnie ruszyła możliwość rejestracji na Forum na www. lubinvest.lublin.eu.

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST ma na celu wzmocnienie wizerunku regionu lubelskiego jako miejsca, w którym spotyka się biznes Europy Środkowo-Wschodniej.

W trakcie wydarzenia odbędą się prelekcje z udziałem ekspertów z zakresu polityki międzynarodowej, makroekonomii, biznesu, zarządzania oraz współpracy transgranicznej. Wśród uczestników znajdą się polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, agencji rozwoju regionalnego oraz dziennikarze zajmujący się tematyką gospodarczą. Szczegółowy program Forum znajduje się na stronie www.lubinvest.lublin.eu/program.

- Lublin jako Centrum Kompetencji Wschodnich pełni naturalną rolę łącznika pomiędzy Wschodem a Zachodem, także w kontekście gospodarczym. Dzięki nakładom na infrastrukturę komunikacyjną i przygotowaniu terenów inwestycyjnych jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji inwestycji. Wierzę, że tegoroczna edycja LUB-INVEST pozwoli nam jak najlepiej zaprezentować potencjał Lublina. - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lub-Invest 2015 zaprezentuje przede wszystkim możliwości inwestycyjne Miasta Lublin i województwa lubelskiego, jako formy bezpiecznej lokaty lub rozwoju dla kapitału zagranicznego. Lublin jako jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast leżących na wschodniej granicy Unii Europejskiej jest naturalną destynacją dla biznesu napływającego z krajów byłego partnerstwa wschodniego. Chcemy zaprezentować przedsiębiorcom zagranicznym zalety płynące z relokacji firm do Lublina, jak również z inwestycji w lokalne nieruchomości. Dodatkowo zostaną przedstawione oferty lubelskich uczelni, opieki medycznej oraz instrumentów finansowych dostępnych dla obcokrajowców w Lublinie.

Udział w Forum jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.lubinvest.lublin.eu/rejestracja.

Patronat honorowy nad Wschodnim Forum Gospodarczym LUB-INVEST objęło Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Lubelskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza. Patronat medialny Gazeta Wyborcza oraz TerenyInwestycyjne.info.

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin

Udostępnij artykuł: