Zarobki, awanse, szacunek: dlaczego specjaliści w Polsce chcą zmienić pracę

Rynek pracy

Fot. Pixabay.com

Gotowi na zmiany? Aż 6 na 10 specjalistów aktywnie szuka nowego miejsca zatrudnienia. Wśród pozostałych osób zdecydowana większość rozważyłaby dobrą ofertę pracy, gdyby ją otrzymały. Najczęściej wskazywanymi przyczynami tych postaw są chęć podwyżki pensji, nowe perspektywy rozwoju i potrzeba bycia docenionym.

Aż 63% specjalistów szuka obecnie nowej #praca. Czemu chcą zmienić #zatrudnienie? #rynekpracy #rybekpracwonika #zarobki #wynagrodzenia

Serwis Pracuj.pl postanowił sprawdzić, jakie postawy przyjmują obecnie polscy specjaliści – finansiści, programiści, marketingowcy, inżynierowie, handlowcy i inni – na rynku pracy i wobec pracodawców. Analitycy przebadali grupę ponad 4000 respondentów, użytkowników Pracuj.pl, których zapytano m.in. o sposoby poszukiwania zatrudnienia, warunki pracy, plusy i minusy pracodawców czy postawy przyjmowane wobec codziennych wyzwań zawodowych. Wyniki badań prezentujemy w serii tekstów „Specjaliści o rynku pracy”.

Według badań Pracuj.pl, aż 63% specjalistów szuka obecnie nowej pracy – niezainteresowany zmianą firmy jest tylko nieco więcej niż co trzeci respondent (37%). Na zmianę nieco częściej decydują się mężczyźni niż kobiety. Co jednak jeszcze bardziej interesujące, aż 84% specjalistów, którzy nie działają aktywnie w poszukiwaniu pracy, byłoby otwartych na rozważenie ciekawej oferty zatrudnienia, gdyby została im złożona.

– Na rynek pracy coraz większy wpływ ma duże zapotrzebowanie na kadry, niedobór pracowników i rosnąca liczba ciekawych ofert zatrudnienia. Według danych GUS bezrobocie we wrześniu wyniosło w Polsce zaledwie 5,7%. Z kolei na Pracuj.pl w III kwartale 2018 roku liczba ofert pracy wzrosła o blisko 11% rok do roku. Tej sytuacji towarzyszy duża mobilność specjalistów, którzy szukają lepszych warunków. Widać ją zwłaszcza w najbardziej rozwijających się branżach, gdzie rotacja na stanowiskach cenionych specjalistów ds. IT, finansów czy sprzedaży potrafi sięgać kilkunastu procent rocznie – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Employer Branding Manager w Grupie Pracuj.

Zrobić krok do przodu

Dlaczego ankietowani specjaliści decydują się zmienić pracę? Aż 7 na 10 badanych podejmuje ten krok, bo w swojej ocenie zarabiają zbyt mało. Wyższa pensja pozostaje niezmiennie głównym czynnikiem, skłaniającym respondentów do wyboru nowego pracodawcy. Na jej znaczenie wskazywał ubiegłoroczny raport Pracuj.pl „Pensja, zadania, szef”. Co oczywiste, oprócz specjalistów na znaczenie wysokości pensji szczególnie zwracają uwagę pracownicy fizyczni (zobacz raport „Na tropie dobrej pracy”). Kolejnymi najpopularniejszymi powodami chęci zmiany miejsca zatrudnienia, wskazywanymi przez specjalistów, są brak możliwości rozwoju i awansu (54%) oraz brak poczucia bycia docenionym przez pracodawcę (49%).

Co nas powstrzymuje

Brak otwartości na nowe oferty zadeklarowała zdecydowana mniejszość badanych. Dlaczego więc decydują się pozostać w obecnym miejscu zatrudnienia? 6 na 10 z tych respondentów deklaruje, że lubi swoją obecną pracę. Więcej niż połowa (53%) wskazuje na dobrą atmosferę, panującą w zespole. Niewiele mniej (49%) obawia się, że zbyt częsta zmiana miejsc zatrudnienia będzie źle odebrana przez kolejnych pracodawców. Tylko mniej niż co trzeci badany (31%) deklaruje, że w pracy trzymają go satysfakcjonujące zarobki.

– Badania potwierdzają trendy w rozwoju kadr, które obserwujemy od co najmniej kilku lat. Wysokie zarobki pozostają oczywiście wciąż najważniejszym czynnikiem, przyciągającym talenty do pracy. O „presji płacowej” mówi z resztą 69% firm, przebadanych ostatnio przez NBP. Tym, co jednak utrzymuje pracowników na dłużej, jest satysfakcja osiągana w pracy i dobra atmosfera, budowana przez kierownictwo i działy HR. O ile więc pensja przyciąga i kusi specjalistę, o tyle kwestie „miękkie” pomagają zbudować z nim dłuższą, dojrzałą relację – mówi Konstancja Zyzik.

Praca: ważna, ale nie najważniejsza

Badania Pracuj.pl pokazują, że specjaliści są bardzo otwarci na zmianę pracy, a ich główną motywacją są większe zarobki i możliwości rozwoju kariery. Mimo takiej postawy, większość badanych stawia istotną granicę między życiem zawodowym a osobistym. Aż 66% specjalistów przebadanych przez Pracuj.pl postrzega pracę głównie jako źródło utrzymania i zdobycia środków na realizację pozazawodowych pasji czy zapewnienie bytu rodzinie. Zdecydowanie mniej respondentów, bo nieco więcej niż co trzeci badany, idzie dalej i deklaruje, że kariera jest dla nich bardzo ważna. To osoby, które są skłonne poświęcić część życia prywatnego dla rozwoju czy awansu.

– Wyniki badania Pracuj.pl „Specjaliści na rynku pracy” pokazują wyraźnie, że na rynku działa duże grono specjalistów gotowych na zawodowe zmiany. Rośnie jednak także świadomość, jak ważna jest wyraźna granica między pracą a życiem osobistym. Warto wyciągać wnioski z tych postaw. Na rynku pracy specjalistów coraz lepiej widoczne będą te firmy, które w ofertach pracy będą eksponować zarówno konkurencyjne wynagrodzenia, realnie działające programy rozwoju karier, jak i gwarancję zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Ważne, by za tymi obietnicami kryły się konkretne pomysły – podkreśla Konstancja Zyzik.

Źródło: Pracuj.pl

Udostępnij artykuł: