Zarząd KBJ proponuje wypłacenie dywidendy za 2012 r.

Finanse i gospodarka

KBJ S.A. w 2012 roku osiągnął zysk netto w wysokości 425 tys. zł. Zarząd Spółki w dniu 3 czerwca 2013 roku postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie akcjonariuszom 200,3 tys. zł dywidendy. Oznacza to wypłatę 0,13 zł na jedną akcję spółki, a według kursu z dnia podjęcia decyzji o rekomendacji daje stopę dywidendy w wysokości 5,2%. Pozostała kwota, czyli 224,7 tys. zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

KBJ S.A. w 2012 roku osiągnął zysk netto w wysokości 425 tys. zł. Zarząd Spółki w dniu 3 czerwca 2013 roku postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie akcjonariuszom 200,3 tys. zł dywidendy. Oznacza to wypłatę 0,13 zł na jedną akcję spółki, a według kursu z dnia podjęcia decyzji o rekomendacji daje stopę dywidendy w wysokości 5,2%. Pozostała kwota, czyli 224,7 tys. zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

Dzięki konsekwentnemu zwiększaniu przychodów oraz poprawie wyników możliwe było podjęcie takiej decyzji pierwszy raz w historii Spółki. "Decyzja ta została podjęta w oparciu o dotychczasowe wyniki KBJ oraz obecną i przewidywaną sytuację finansową Spółki" - mówi Artur Jedynak - Prezes Zarządu KBJ.

Proponowanym dniem dywidendy jest 26 lipca 2013 r., terminem wypłaty dywidendy - 16 sierpnia 2013 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2013 r.

Źródło: KBJ S.A.

Udostępnij artykuł: