Zarząd Pekao TFI powołany na kolejną kadencję

Kadry

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 7 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Pekao TFI na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 20 czerwca 2022 r.

Pekao TFI S.A.
Źródło: aleBank.pl

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 7 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Pekao TFI na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 20 czerwca 2022 r.

Spółką Pekao TFI S.A. będzie kierował zarząd w następującym składzie:

  • Łukasz Kędzior, prezes zarządu odpowiedzialny za piony: finansowy, sprzedaży i marketingu, sprzedaży klientów sektora publicznego i zrównoważonego rozwoju oraz pion zarządu,
  • Jacek Babiński, wiceprezes zarządu nadzorujący  pion zarządzania aktywami,
  • Maciej Łoziński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za pion zarządzania ryzykiem oraz pion operacyjny. 

Czytaj także: Wiceprezes Pekao: bank jest otwarty na przejęcia towarzystw funduszy inwestycyjnych >>>

Pekao TFI jest najdłużej działającym towarzystwem na polskim rynku. Obecnie zarządza aktywami o wartości blisko 18 mld złotych i obsługuje ok. 440 000 klientów (stan na 31.05.2022).

Udostępnij artykuł: