Zarządzanie danymi wymusza na firmach budowę bardziej inteligentnego biznesu

Firma

W dzisiejszym, szybko ewoluującym świecie technologii przedsiębiorstwa muszą wdrażać strategie zarządzania danymi i ich ochrony — zwłaszcza, że tempo wzrostu ilości danych wciąż rośnie. Według raportu IDC w 2025 r. firmy będą zarządzać nawet 175 ZB danych, co w połączeniu z zaciętą konkurencją może okazać się receptą na katastrofę biznesową.

Mężczyzna z tabletem, nad którym unoszą się symbole ludzi
Fot. stock.adobe.com/Jakub Jirsák

W dzisiejszym, szybko ewoluującym świecie technologii przedsiębiorstwa muszą wdrażać strategie zarządzania danymi i ich ochrony — zwłaszcza, że tempo wzrostu ilości danych wciąż rośnie. Według raportu IDC w 2025 r. firmy będą zarządzać nawet 175 ZB danych, co w połączeniu z zaciętą konkurencją może okazać się receptą na katastrofę biznesową.

Oto cztery etapy transformacji #firmy w kierunku bardziej inteligentnego przedsiębiorstwa #cyfryzacja #digitalizacja #cloudcomputing

Budowa solidnych, cyfrowych fundamentów ukierunkowanych na dostępność danych, będzie mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstw. Muszą one wdrożyć skuteczne strategie inteligentnego zarządzania danymi, które nie tylko zapewnią im dostęp do odpowiednich danych w krótkim czasie, ale także umożliwią ich odzyskanie w przypadku utraty lub zniszczenia.

Budowa bardziej inteligentnego biznesu

Przygotowany przez firmę Veeam raport pt. „2019 Cloud Data Management” pokazuje, że większość przedsiębiorstw (73 proc.) nie jest w stanie spełnić wymagań użytkowników dotyczących nieprzerwanego dostępu do danych i aplikacji. Dodatkowo prawie połowa respondentów (44 proc.) uważa zarządzanie danymi za kluczowy element sukcesu swoich przedsiębiorstw w ciągu następnych dwóch lat.Chcąc skutecznie zarządzać danymi, przedsiębiorstwa muszą uwzględnić cztery kluczowe komponenty, które uwzględniają nie tylko technologię, lecz także pracowników oraz kulturę zarządzania danymi w organizacji.

Komponent nr 1: Rozwój chmury

Zarządzanie danymi w chmurze, stanowiące nieodłączny element inteligentnego przetwarzania informacji, zapewnia ich dostępność w całym przedsiębiorstwie. Liderzy biznesowi stosujący podejście hybrydowe, chmurowe lub wielochmurowe zdają sobie sprawę z zalet chmury — od niezawodności i elastyczności do atrakcyjnych kosztów i bezpieczeństwa danych. Chmura pozwala im umieszczać dane i zarządzać nimi tam, gdzie przyniosą one największe korzyści.Przedsiębiorstwo może zgromadzić duże ilości danych, ale jeśli nie dysponuje wydajnymi sposobami ich przechowywania i udostępniania użytkownikom, to obrócą się one przeciwko niemu. Przechowywanie danych z zachowaniem niezawodnych i zarządzalnych procedur ma bezpośredni wpływ na stabilność przedsiębiorstwa oraz umożliwia mu lepsze tworzenie prognoz i podejmowanie trafniejszych decyzji.

Komponent nr 2: Kompetencje mają znaczenie

Liderzy biznesowi biorący udział w badaniu stwierdzili, że w ciągu następnych 12 miesięcy wydadzą średnio 41 mln USD na wdrożenie technologii pomagającym im w transformacji przedsiębiorstwa. Jednak aby technologie używane do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania po awarii czy ochrony danych wywarły oczekiwany wpływ na przedsiębiorstwo, organizacje muszą również inwestować w swoich pracowników oraz udostępniać im narzędzia i szkolenia pomagające im efektywnie zarządzać nowymi programami.Wynik cyfrowej transformacji jest nierozerwalnie związany z poziomem umiejętności technologicznych użytkowników. Rozwój umiejętności cyfrowych personelu będzie mieć kluczowe znaczenie dla skutecznego konkurowania na rynku i nie powinien być pomijany podczas przydzielania zasobów — bo to przecież ludzie decydują o sukcesie przedsiębiorstwa.

Komponent nr 3: Kultura organizacyjna oparta na danych

Kultura organizacyjna powinna być przyjazna innowacjom, ale ma też wspierać wdrażanie nowych technologii oraz przyspieszać proces transformacji cyfrowej.W miarę zachodzenia procesów transformacji cyfrowej kultura organizacyjna firmy musi w coraz większym stopniu opierać się na danych. Przedsiębiorstwa już teraz wytwarzają ogromne ich ilości, ale samo ich gromadzenie nie wystarcza — trzeba je jeszcze analizować i wykorzystywać oraz zarządzać nimi tak, aby wspierać podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji. Popularyzacją takiego podejścia powinna się zająć kadra zarządzająca najwyższego szczebla. Menedżerowie na wszystkich poziomach powinni demonstrować związek technologii z biznesem oraz pokazywać, w jaki sposób pomaga ona organizacji wyciągać wnioski umożliwiające tworzenie lepszych produktów i usług.

Komponent nr 4: Zaufanie jest bardzo ważne

Poziom wiary w zdolność organizacji do sprostania cyfrowym wyzwaniom w sposób naturalny wzrasta wraz z postępami w cyfrowej transformacji. Rosną jednak również potencjalne czynniki ryzyka. Zadbanie o pierwsze trzy komponenty zapewnia spokój nie tylko samej firmie, lecz także jej klientom i partnerom. Należy inwestować w wydajne, skalowalne i elastyczne rozwiązania, które pomogą stawić czoła najważniejszym wyzwaniom — nie zapominając jednocześnie o rozwoju wewnętrznych kompetencji. W ten sposób firma zbuduje mocne cyfrowe fundamenty. Czerpanie maksymalnych korzyści z danych jeszcze nigdy nie było tak istotne. W miarę jak firmy rozpoczynają transformację cyfrową i starają się działać w sposób bardziej inteligentny, muszą mieć pewność, że ich dane będą dostępne zawsze wtedy, gdy ich potrzebują. Technologia, ludzie, nowe umiejętności i podejście oparte na danych da początek nowej generacji innowatorów.
Źródło: Veeam Software
Udostępnij artykuł: