Zarządzanie ryzykiem finansowym: Dochodzenie roszczeń w drodze arbitrażu

NZB 2016/01

Spory między kontrahentami są częścią obrotu gospodarczego. Jednym z alternatywnych sposobów ich rozwiązywania jest sądownictwo polubowne.

Monika Grabowska

Sąd polubowny nazywany jest również sądem arbitrażowym lub krócej – arbitrażem. Pojęcie to obejmuje zarówno stałe (zinstytucjonalizowane) sądy arbitrażowe, jak i arbitraż ad hoc powoływany przez strony do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. W przypadku stałych sądów polubownych istotne znaczenie mają regulaminy obowiązujące w postępowaniach przed nimi.

 

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: