Zarządzanie ryzykiem finansowym: Kapitał przetrwania firmy a rola banku

NZB 2016/01

Realizacją europejskiej zasady "drugiej szansy" dla przedsiębiorców w Polsce jest nowe Prawo restrukturyzacyjne. Zmienia ono filozofię podejścia do restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim wsparcie działań naprawczych i pozostawienie podmiotów w obrocie gospodarczym. Nowe przepisy mają realizować strategię gospodarczą państwa, ukierunkowaną na ochronę przedsiębiorców, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how.

Realizacją europejskiej zasady "drugiej szansy" dla przedsiębiorców w Polsce jest nowe Prawo restrukturyzacyjne. Zmienia ono filozofię podejścia do restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim wsparcie działań naprawczych i pozostawienie podmiotów w obrocie gospodarczym. Nowe przepisy mają realizować strategię gospodarczą państwa, ukierunkowaną na ochronę przedsiębiorców, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how.

Prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz,
Instytut Zarządzania Wartością SGH

W Polsce około 300-350 tys. firm każdego roku rozpoczyna i tyle samo kończy działalność. Często kryzysowa sytuacja w przedsiębiorstwie jest zbiegiem wielu okoliczności, a liczne z nich to czynniki zewnętrzne, na które firma nie miała wpływu i wtedy rzeczywiście warto rzucić koło ratunkowe, którego wyrazem są postępowania naprawcze opisane w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Oczywiście wykluczone z pomocy i korzystania ze ścieżek restrukturyzacji naprawczej powinny być przedsiębiorstwa, w których występują reżyserowany kryzys lub bankructwo.

Nowe regulacje i rekomendacje Unii Europejskiej dotyczące drugiej szansy i rozwiązania instytucjonalne procesów naprawczych zalecające ich wsparcie nie były dostatecznie spopularyzowane i dopiero są wdrażane w Polsce. Podejście Komisji Europejskiej do spraw upadłościowych można uznać za rewolucyjne, bowiem prawna upadłość ma być ostatecznością; jeśli wyczerpano drogi pomocy przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwa i banki w Polsce otrzymały nowe instrumenty prawne i finansowe w wyniku ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która wejdzie w życie od 2016 r.; uchylono też stare, nieżyciowe przepisy o postępowaniu naprawczym.

Priorytetem w wyniku tej ustawy mają być procesy restrukturyzacyjno- naprawcze zamiast upadłości. Wprowadzono cztery ścieżki restrukturyzacji przedsiębiorstw:

 1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe (w trybie zwykłym),
 4. postępowanie sanacyjne.

Ustawa wprowadziła wiele korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorstw; między innymi:

 • zmiany podatkowe – uchylenie przepisu o opodatkowaniu kwoty umorzenia zaległych wierzytelności,
 • skrócenie terminów sądowych, niska stała opłata za wniosek o układ – 1000 zł,
 • niedopuszczalność wypowiadania niektórych umów, np. kredytowych, leasingowych,
 • umorzenie egzekucji jako skutek układu, ochrona wierzycieli nieobjętych układem,
 • w postępowaniu przyspieszonym nie ma obowiązku spisu inwentarza,
 • możliwość pomocy publicznej – de minimis,
 • uprzywilejowanie co do zwrotu finansowania udzielonego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego na wypadek upadłości,
 • powołanie centralnego rejestru restrukturyzacji i upadłości,
 • inne korzystne dla przedsiębiorstw rozwiązania.

Prawo restrukturyzacyjne, oprócz wspomnianych wcześniej czterech procedur naprawczych do wyboru, daje możliwość skorzystania z doradcy restrukturyzacyjnego. W momencie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego znaczny ciężar postępowania spoczywa na doradcy; ponieważ nadrzędnym celem jest zawarcie układu z wierzycielami.

Zgodnie też z zasadą przetrwania, sformułowaną przez H.I. Ansoffa: „jeżeli jakakolwiek organizacja staje wobec perspektywy likwidacji, to koncentruje całą swoją energię na poszukiwaniu drogi przetrwania”. Cele rządu i przedsiębiorcy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: