Zarządzanie ryzykiem finansowym: Świat w objęciach ratingu

NZB 2016/01

Rating jest przeprowadzaną przez agencję ratingową oceną wiarygodności finansowej kraju i jego instytucji rządowych, a także przedsiębiorstw (w tym banków) oraz podmiotów komunalnych (JST) emitujących dłużne papiery wartościowe bądź też określonego programu emisyjnego, a nawet pojedynczej emisji.

Zbigniew R. Wierzbicki

Przy przygotowywaniu i monitorowaniu oraz okresowej weryfikacji oceny ratingowej eksperci i komitety ratingowe wyspecjalizowanych agencji ratingowych biorą pod uwagę:

  1. rzetelność emitenta w wywiązywaniu się ze swoich dotychczasowych zobowiązań;
  2. prognozy jego sytuacji finansowej w horyzoncie czasowym określonym przez okres, na jaki są emitowane instrumenty finansowe;
  3. wyniki analiz ryzyka niewypłacalności podmiotu ocenianego w zakresie terminowej obsługi zobowiązań zaciągniętych przede wszystkim w formie dłużnych papierów wartościowych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: