Zarządzanie ryzykiem: Procesy stochastyczne w ocenie wartości aktywów i ryzyka

FN 2015/04-06 (kwiecień-czerwiec 2015)

Banki wykorzystują różne modele do szacowania kapitału ekonomicznego w oparciu o rozkłady wartości aktywów. W modelach tych często wykorzystuje się procesy stochastyczne odzwierciedlające zmienność wartości aktywów, które symulują stopy zwrotu z aktywów oraz ryzyko. Wykorzystanie, w modelach wyceny aktywów i ich ryzyka, procesów stochastycznych umożliwia przeprowadzenie symulacji Monte Carlo prowadzącej do wyznaczenia kapitału na ryzyko.

Wprowadzenie Rosnąca skala aktywów związanych z rynkiem nieruchomości zmusza banki do rozwijania coraz lepszych modeli opartych na procesach stochastycznych aby zwiększyć jakość oceny ryzyka w celu dostosowania tworzenia rezerw na ryzyko w długim okresie, redukując tym samym wpływ cykli gospodarczych na ryzyko deficytu kapitału banku

Wpływ procesów stochastycznych na jakość modelu Wiedza w zakresie teorii i praktyki na temat mechanizmów kształtowania się cen instrumentów finansowych na rynku ma duże znaczenie dla szacowania ryzyka kredytowego. W dalszej kolejności zostaną przedstawione problemy dotyczące stochastycznych procesów determinujących cenę instrumentu finansowego z uwzględnieniem kształtowania się struktury terminowej stóp procentowych. Procesy stochastyczne zmian wartości aktywów wykorzystuje się w wycenie opcji. Wycena opcji jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: