Zarządzanie oświatą na poziomie lokalnym – rekrutacja na konferencję

Samorząd

W ramach projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" odbędzie się konferencja "Samorządy a Szkoły" adresowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Termin konferencji: 7 - 8 maja 2012 roku.

W ramach projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" odbędzie się konferencja "Samorządy a Szkoły" adresowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Termin konferencji: 7 - 8 maja 2012 roku.

Konferencja poruszać będzie bardzo ważne kwestie dotyczące decentralizacji oświaty oraz jej zarządzania i finansowania. Konferencję otworzy wystąpienie Krystyny Szumilas - Minister Edukacji Narodowej.

W pierwszym dniu konferencji przedstawione zostaną analizy i raporty przygotowane w trakcie realizacji projektu obejmujące m. in. problemy strategii oświatowych polskich samorządów i politykę gmin w zakresie edukacji przedszkolnej. W drugim dniu konferencji uczestnicy wezmą udział w jednym z czterech spotkań grupowych, poświęconych bardziej szczegółowym tematom, tj.:

  • relacje między organami prowadzącymi szkoły i szkołami,
  • upowszechnianie edukacji przedszkolnej,
  • zarządzanie siecią szkolną, dylematy
  • wdrażanie strategii oświatowych i dialog społeczny.

W ramach sesji oprócz wystąpień referentów będzie istniała możliwość wymiany opinii i poglądów na temat przedstawionych zagadnień. Konferencję zakończy spotkanie panelowe dotyczące decentralizacji zarządzania oświatą, w którym uczestniczyć będą goście z Ukrainy oraz Szwecji.

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się w Hotelu Lord w Warszawie przy ul. Krakowskiej 218. Rejestracja chętnych odbywa się na stronie: https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=283. Wypełnienie formularza nie oznacza jednak potwierdzenia uczestnictwa w konferencji. Po zakończeniu rejestracji zostanie przeprowadzona procedura rekrutacyjna, a o jej wynikach organizator poinformuje drogą elektroniczną.

Źródło: zmp.miasto.biz

Udostępnij artykuł: