Zarządzanie płynnością – debata ekspercka: Bazylea trzecia wyzwaniem także dla banków spółdzielczych

NBS 2011/06

Z inicjatywy Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji zorganizowało podczas III Forum Technologii Banków Spółdzielczych debatę z udziałem licznego i reprezentatywnego grona prezesów poświęconą zarządzaniu płynnością banku spółdzielczego.

Kanwę spotkania moderowanego przez niżej podpisanego stanowiły ujęte w ramy problemowe zagadnienia z obszaru zarządzania płynnością wynikające z ostatnich zaleceń Komitetu Bazylejskiego określane mianem Bazylei III. W szczególności: zarządzanie płynnością banku spółdzielczego w odniesieniu do Bazylei III, wyzwania związane z zarządzaniem płynnością banku spółdzielczego, alternatywne źródła przychodów jako konsekwencja modernizacji w sektorze banków spółdzielczych oraz bezpieczeństwo obrotu i dywersyfikacja ryzyka.

Zgodność na poziomie diagnozy

Szansę płynnego wdrożenia zmian wynikających z Bazylei III stanowi okres derogacyjny zakładający wdrożenie opisanego mechanizmu do końca dekady.

Konieczne dla efektywności nowych rozwiązań wydaje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: