Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Europejskie Ramy Kwalifikacyjne

BANK 2009/09

Gdzie szukać źródeł odbudowy zaufania do sektora usług finansowych? Między innymi we właściwym, najbardziej pozbawionym ryzyka i nastawionym na wnikliwą obserwację rynku pracy doborze i utrzymaniu kompetencji pracowników. Oto wizja nowoczesnego świata kwalifikacji zawodowych w Europie, która może się spełnić.

Mariola Szymańska-Koszczyc

W wymiarze społecznym i gospodarczym, zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, kwalifikacje pracowników w sposób fundamentalny warunkują długookresowy rozwój i pożądany kształt modelu społecznego. Dlatego tak ważna jest spójność pomiędzy potrzebami rynku pracy i umiejętnościami nauczanymi w procesie edukacji i szkolenia dorosłych. Już dzisiaj w wielu krajach występuje duża rozbieżność w tym zakresie. Pokazują to między innymi zestawienia wskaźników bezrobocia i towarzyszących im wolnych miejsc pracy. Polska niestety należy do grupy krajów z wyraźnymi dysproporcjami w tym obszarze. A przecież przyszłe stanowiska pracy będą inne od tych, jakie znamy dzisiaj. Inne też będą potrzeby w zakresie niezbędnych kompetencji. Jak potwierdzają prowadzone badania (Future Skill ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: