Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Startegia dla placówki

BANK 2009/09

Ochrona interesów klientów korzystających z usług firm inwestycyjnych jest jednym z podstawowych celów dyrektywy MiFID. Realizowany jest on poprzez nałożenie na firmy wielu obowiązków związanych z działaniami ukierunkowanymi na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego klienta. Nie jest to jednak jedyny aspekt związku MiFID z problematyką zarządzania ryzykiem w działalności firmy inwestycyjnej.

Bohdan Lenart

Dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive – Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) jest regulacją, której strategicznym celem jest przede wszystkim zapewnienie klientom firm inwestycyjnych jak najwyższego poziomu ochrony zainwestowanych środków. Jej przepisy – pod względem przedmiotowym – dotyczą szerokiego zakresu usług inwestycyjnych i związanych z nimi instrumentów finansowych. Z kolei pod względem podmiotowym jej zasadom podlegają firmy świadczące usługi w zakresie pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego, związanego z instrumentami finansowymi.

Przepisy dyrektywy są szeroko powiązane z problematyką zarządzania ryzykiem w firmie inwestycyjnej. Istotne jest też to, że jasno określa ona rolę dedykowanych rozwiązań IT w ograniczaniu ryzyka.

MiFID a zarządzanie ryzykiem [alebankmodule origin="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: