Prezentacje; Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Zarządzanie ryzykiem podatkowym

BANK 2009/09

Termin ryzyko w sektorze bankowym w pierwszej kolejności kojarzony jest z podstawowym obszarem aktywności, czyli ryzykiem kredytowym, ryzykiem kursowym oraz stóp procentowych, a także z ochroną danych i transakcji elektronicznych. Ale przecież nie tylko do tego się ono ogranicza.

Sylwester Grochowina

Często niedocenianym lub wręcz pomijanym tematem jest zarządzanie ryzykiem podatkowym. O istocie tematu niech świadczy wyjątkowo duża kwota podatku dochodowego odprowadzanego przez banki. Z analiz przeprowadzonych przez firmę doradczą KPMG wynika, że 5 największych polskich banków odprowadziło w 2008 r. łącznie ponad 2,5 mld zł, a w roku poprzednim było to ponad 1,8 mld zł. Kwoty te tylko potwierdzają, jak duży jest obszar ryzyka podatkowego, z którym zarządzający bankiem muszą sobie skutecznie poradzić.

Źródła ryzyka

Głównym źródłem ryzyka podatkowego są przede wszystkim niewystarczające i archaiczne unormowania prawne. O kwalifikacji podatkowej największej pozycji kosztowej w bankach, czyli rezerw (według analiz j KPMG w 5 najwię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: