Zarządzanie ryzykiem i windykacja: Dobre prawo podstawą bezpieczeństwa

BANK 2009/09

Utrata przysłowiowej twarzy nie skutkuje zwykle bankructwem instytucji finansowej. Wynikać to może z różnych przyczyn. Choćby takiej, że banki w Polsce cieszą się dużym zaufaniem i musiało by dojść do realnego zagrożenia bezpieczeństwa depozytów bankowych, żeby popadły w duże kłopoty..

Beata M. Paxford

Bez właściwej polityki dotyczącej ryzyka, przejawiającej się m.in. w implementacji rozmaitych norm ostrożnościowych, niemożliwe jest efektywne zarządzanie bankiem. Ponadto, o czym nie należy zapominać, banki stanowią często wyznacznik zaufania społeczeństwa do obecnego systemu gospodarczego.

Truizmem jest wprawdzie powtarzanie o kryzysie, którego ofiarą padły zarówno banki, jak i ich pracownicy. Jednakże trudno nie zauważyć negatywnych skutków dekoniunktury gospodarczej. Zwłaszcza w sytuacji, gdy klienci banków utracą do nich zaufanie i, na przykład, zaczną wycofywać swoje środki. Albo przedsiębiorcy liżący rany po niefortunnych inwestycjach, w których opcje miały chronić przed ryzykiem kursowym, zdecydują się zmienić bank, szczególnie w momencie, gdy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: